Skip to main content
آدرس :
تلفن :
درباره ناشر
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) برای اولین بار فعالیت خود را در قالب دانشکده علوم‌پزشکی سپاه به عنوان یکی از دانشکده‌های دانشگاه امام‌حسین(ع) در سال ۱۳۶۴ شروع کرد و با گسترش فعالیت ها و نیاز به توسعه نظام سلامت نیروهای مسلح از سال ۱۳۷۱ مجوز پذیرش دانشجوی پزشکی را به دست آورد و نهایتاً در سال ۱۳۷۴ با تصویب تشکیل دانشگاه علوم پزشکی در شصت و ششمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.
آدرس اینترنتی
http://www.bmsu.ac.ir/
پست الکترونیک

علوم رفتاری

  • آخرین شماره :
    تابستان 1394، دوره نهم - شماره 2
  • وابسته به :
    دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»