Skip to main content
آدرس :
تلفن :
درباره ناشر
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) برای اولین بار فعالیت خود را در قالب دانشکده علوم‌پزشکی سپاه به عنوان یکی از دانشکده‌های دانشگاه امام‌حسین(ع) در سال ۱۳۶۴ شروع کرد و با گسترش فعالیت ها و نیاز به توسعه نظام سلامت نیروهای مسلح از سال ۱۳۷۱ مجوز پذیرش دانشجوی پزشکی را به دست آورد و نهایتاً در سال ۱۳۷۴ با تصویب تشکیل دانشگاه علوم پزشکی در شصت و ششمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.
آدرس اینترنتی
http://www.bmsu.ac.ir/
پست الکترونیک

علوم رفتاری

 • آخرین شماره :
  تابستان 1394، دوره نهم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»

راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

 • آخرین شماره :
  مهر و آبان 1402، دوره شانزدهم - شماره 4
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»

Behavioral Science

 • آخرین شماره :
  Autumn 2023, Volume 17 - Number 3
 • وابسته به :
  Baqiyatallah University of Medical Sciences