Skip to main content
آدرس :
قم - بولوار شهید صدوقی - بولوار شهید عطاران - نبش تقاطع ولی عصر - دفتر مرکزی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
تلفن :
025-32918000
درباره ناشر
در سال 1368 با مجوز وزارت فرهنگ و آموزش عالی به مراکز آموزش عالی کشور پیوست و در سال های بعد مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی به نام دانشکده علوم قرآنی کسب کرد و از سال 1387 با مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری با عنوان " دانشگاه علوم و معارف قران کریم " به انجام رسالت های آموزشی و پژوهشی پرداخته و اکنون دارای هفده دانشکده پایه و چهار دانشکده تخصصی در سراسر کشور در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری می باشد
آدرس اینترنتی
http://www.quran.ac.ir/
پست الکترونیک

پژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم

 • آخرین شماره :
  بهار 1390 - شماره 10
 • وابسته به :
  دانشکده علوم و معارف

مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1399 - شماره 10
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

مطالعات سبک شناختی قرآن کریم

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1399 - شماره 7
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم

پژوهش نامه تاویلات قرآنی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1400 - شماره 6
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

شبهه پژوهی مطالعات قرآنی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1399 - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

قرآن، فرهنگ و تمدن

 • آخرین شماره :
  بهار 1401 - شماره 7
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده اصفهان (دولت آباد)

تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث

 • آخرین شماره :
  بهار 1401 - شماره 5
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم