Skip to main content
آدرس :
انتهای بلوار دانشگاه ـ پردیس دانشگاه بیرجند
تلفن :
056-32202104
درباره ناشر
آغاز تأسیس دانشگاه بیرجند به سال 1354 بر می گردد. در سیزدهم خرداد ماه این سال شورای گسترش آموزش عالی در یکصد و دومین نشست خود با تأسیس مؤسسه آموزش عالی در بیرجند موافقت نمود. در مهرماه همان سال دکتر محمدحسن گنجی به عنوان اولین رئیس این مؤسسه مأمور فراهم ساختن مقدمات تأسیس دانشگاه شد. فعالیت آموزشی و علمی دانشگاه بیرجند از سال 1356 با پذیرش 120 دانشجو در سه رشته شیمی، ریاضی و فیزیک در مقطع کارشناسی آغاز شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به مجتمع آموزش عالی تغییر نام یافت و به تدریج مراحل رشد و شکوفایی خود را با سرعت بیشتری ادامه داد. در سال 1368 به مجتمع دانشگاهی تبدیل شد تا اینکه به لحاظ موقعیت شایسته علمی در اسفند ماه سال 1371 به دانشگاه بیرجند ارتقاء یافت.
آدرس اینترنتی
http://www.birjand.ac.ir/
پست الکترونیک
contact@birjand.ac.ir

ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه بیرجند)

 • آخرین شماره :
  تابستان 1383 - شماره 4
 • وابسته به :
  دانشگاه بیرجند

برخط دانش روان‌شناختی

 • آخرین شماره :
  اسفند 1391 - شماره 4
 • وابسته به :
  دانشگاه بیرجند

نگارینه هنر اسلامی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398 - شماره 17

مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1399 - شماره 15
 • وابسته به :
  دانشگاه بيرجند

تازه های پژوهش در برنامه درسی

 • آخرین شماره :
  خرداد 1389 - شماره 3