Skip to main content
آدرس :
تبریز-بلوار 29 بهمن-خ امام خمینی – دانشگاه تبریز
تلفن :
041-33340089
درباره ناشر
در خرداد ماه 1326 بر اثر تحولات سیاسی منطقه، دانشگاهی بنام "آذربایجان یونورسیتیسی" تأسیس شد اما پس از چندی بر اثر تحولات بعدی فعالیت آن عملا متوقف شد. از طرف شخصیتهای مختلف اقدامات همه جانبه ای برای تأسیس دانشگاه شکل گرفت و بلافاصله در دیماه همان سال دکتر مصطفی حبیبی و دکتر خانبابا بیانی از دانشگاه تهران مأموریت یافتند برای تأسیس دوباره دانشگاه در تبریز، به این شهر عزیمت کنند. این هیأت پس از تأئید لزوم تأسیس دانشگاه و پیگیری استاندار وقت و مردم آذربایجان ، شش میلیون ریال بودجه برای تأسیس دانشگاه تصویب شد . اما باز هم تغییرات هیأت دولت این اقدامات را مسکوت گذاشت تا اینکه با پافشاری دوباره سرانجام دکتر بیاتی به ریاست دانشکده های ادبیات و پزشکی کار آموزش خود را شروع کردند .
آدرس اینترنتی
http://www.tabrizu.ac.ir/
پست الکترونیک

علامه

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1390 - شماره 31
 • وابسته به :
  دانشگاه تبریز

جغرافیا و برنامه ریزی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1397 - شماره 65
 • وابسته به :
  دانشگاه تبریز

English Language Teaching and Learning

 • آخرین شماره :
  Winter and Spring 2018 - Number 21
 • وابسته به :
  دانشگاه تبریز

پژوهش زبان و ادبیات فرانسه

 • آخرین شماره :
  Automne 2018 - Number 21
 • وابسته به :
  دانشگاه تبریز

زبان و ادب فارسی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397 - شماره 237
 • وابسته به :
  دانشگاه تبریز

پژوهش های فلسفی

 • آخرین شماره :
  Fall 2018 - Number 24
 • وابسته به :
  گروه فلسفه دانشگاه تبریز

فقه و حقوق اسلامی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1396 - شماره 15
 • وابسته به :
  دانشگاه تبریز

تاریخ نامه ایران بعد از اسلام

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397 - شماره 16
 • وابسته به :
  دانشگاه تبریز

نظریه های کاربردی اقتصاد

 • آخرین شماره :
  پاییز 1397، سال پنجم - شماره 3
 • وابسته به :
  دانشگاه تبریز

جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397، سال هفتم - شماره 1

پژوهش های نوین روانشناختی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1397 - شماره 50
 • وابسته به :
  دانشگاه تبریز

هیدروژئومورفولوژی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1397، شماره 15
 • وابسته به :
  دانشگاه تبریز