Skip to main content
آدرس :
تهران، ضلع شمالی بزرگراه شهید بابایی، بعد از اتوبان هنگام، دانشگاه عالی دفاع ملی  
تلفن :
021-22970343
درباره ناشر
دانشگاه عالی دفاع ملی در افق چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران، دارای جایگاه برتر در میان دانشگاه‌های مشابه در منطقه است که با تکیه بر ارزش‌های دین اسلام، عهده‌دار تعلیم نخبگان، سرآمدان، فرماندهان نظامی، انتظامی و مدیران عالی سازمان‌های غیرنظامی کشور و همچنین کشورهای دوست و مسلمان در عرصه‎های مختلف راهبردی است.
آدرس اینترنتی
http://sndu.ac.ir/
پست الکترونیک

مطالعات دفاعی استراتژیک

 • آخرین شماره :
  پاییز 1394 - شماره 61
 • وابسته به :
  دانشگاه عالی دفاع ملی

نگرش راهبردی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1392، سال اول - شماره 4
 • وابسته به :
  دانشگاه عالی دفاع ملی ستاد کل نیروهای مسلح

امنیت ملی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1394، سال پنجم - شماره 17
 • وابسته به :
  دانشگاه عالی دفاع ملی ستاد کل نیروهای مسلح

مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1394 - شماره 126
 • وابسته به :
  دانشگاه عالی دفاع ملی ستاد کل نیروهای مسلح

مطالعات راهبردی دفاعی

 • آخرین شماره :
  فروردین 1390 - شماره 113
 • وابسته به :
  دانشگاه عالی دفاع ملی

راهبرد بومی

 • آخرین شماره :
  آبان 1389 - شماره 106
 • وابسته به :
  دانشگاه عالی دفاع ملی