Skip to main content
آدرس :
قم، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه شماره 2، فرعی اول سمت چپ، انجمن های علمی حوزه  
تلفن :
درباره ناشر
انجمن مطالعات سیاسی در بهمن 1383 به همت جمعی از اساتید علوم سیاسی که از دانش آموختگان دانشگاهی – حوزوی می باشند تأسیس شد. این انجمن تا کنون توانسته است بیش از 250 عضو را جذب نماید که بیش از 230 نفر از آنها از اعضای پیوسته و دارای تحصیلات حوزوی و دانشگاهی در سطح دکتری و سطوح عالی حوزوی هستند.
آدرس اینترنتی
http://www.psas.ir/
پست الکترونیک

سیاست متعالیه

  • آخرین شماره :
    بهار 1400 - شماره 32
  • وابسته به :
    انجمن مطالعات سیاسی حوزه