Skip to main content
آدرس :
تلفن :
02188977919
درباره ناشر
پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های به منظور بهره‌گیری از توان و ظرفیت بالقوه دانشگاه‌ها و تشویق دانشجویان به انجام تحقیقات و پژو‌هش های کاربردی موردنیاز حوزه های مدیریت شهری و روستائی کشور،از پایان نامه‌های دانشجویان مقاطع دکتری وکارشناسی ارشد حمایت می کند. به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، این پایان نامه ها می بایستی در محور های مدیریت شهری و روستایی،حمل و نقل و ترافیک،اقتصاد شهری و روستایی،محیط زیست، فرهنگی-اجتماعی، مطالعات راهبردی و برنامه ریزی و طراحی شهری و روستایی و در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا تهیه شده باشد. شناسایی و استفاده از ظرفیت و توانمندی اساتید و دانشجویان مستعد و علاقمند، هدایت و بهره‌برداری از نتایج پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی در راستای حل مسائل بخش شهری و روستایی و ارتقاء اثر بخشی پایان نامه‌ها از مهمترین اهداف این طرح است.
آدرس اینترنتی
http://www.imo.org.ir/
پست الکترونیک

مدیریت شهری و روستایی

  • آخرین شماره :
    تابستان 1399 - شماره 59
  • وابسته به :
    وزارت کشور - سازمان شهرداریهای کشور