Skip to main content
آدرس :
تهران-ضلع شرقی جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تلفن :
09028304485
درباره ناشر
انجمن ایرانی جغرافیا و برنامه ریزی شهری بر اساس مجوز کمیسیون انجمن های علمی وازرت علوم، تحقیقات و فنآوری از آبان ماه ۱۳۹۱ رسماً فعالیت خود را آغاز نموده است. تفکر تاسیس این انجمن توسط تعدادی از اساتید و دانشجویان این رشته در پی دو ضرورت مهم و اساسی بوجود آمد؛ یکی اینکه هم اکنون تعداد قابل توجهی از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران در این رشته در دانشگاههای سراسری، آزاد و پیام نور و همچنین موسسات آموزشی و پژوهشی مشغول تحصیل بوده و تعداد قابل توجهی از دانشجویان نیز طی چند سال اخیر فارغ التحصیل شده اند. لذا ضرورت نیاز به تشکلی جهت همفکری و هم افزایی در راستای ارتقای سطح کیفی علم جغرافیا و برنامه ریزی شهری و گسترش مرزهای آن در دانشگاهها و مراکز آموزشی-پژوهشی احساس شد. دیگری اینکه امروزه با توجه به مسائل و معضلات متعدد زیست محیطی، کالبدی-فضایی، اقتصادی و اجتماعی که گریبان گیر حوزه های زیست انسانی از سطح منطقه تا محله است، علم جغرافیا به عنوان علم شناخت مکان و پدیده های موجودر در آن، رسالتی به مراتب مهم تر و بزرگ تر از قبل در راستای ایجاد محیط های مطلوب تر و پایدار تر برای زندگی نوع بشر داراست. بر همین اساس وجود تشکلی که بتواند محیط های دانشگاهی یعنی حوزه های نظری و پژوهشی را با سازمان ها و نهاد های متولی شهر که همانا حوزه های کاربردی هستنن پیوند دهد، ضروری به نظر می رسید. در کنار همه اینها، امروزه نهاد های غیر انتفاعی و NGO ها در کشور های مختلف نقش بسیار مهمی در پیشبرد امور و نیازمندی های جامعه مدنی بر عهده دارند. در سطوح دانشگاهی و علمی یکی از این نهاد ها انجمن های علمی دانشگاهی هستند که تاثیر بسیار مهمی در ایجاد پیوند میان مراکز دانشگاهی در راستای بهره گیری از توانمندی ها و پتانسیل های محققان، اساتید و دانشجویان حوزه های مختلف تخصصی از یک سو و میان مراکز علمی با مراکز علمی و تخصصی و نیز بازار کار از سوی دیگر دارند. در کشورهای پیشرفته انجمن های علمی یک نوع سازمان شناخته شده است که به صورت جدی روی آنها سرمایه گذاری می شود؛ چرا که یکی از مهم ترین کانون های علمی و تأثیرگذار بر تولید علم و روند فعالیت های علمی محسوب می شوند. علاوه بر این ها اساساً برای گسترش علم و گسترش پرسش هایی که منجر به پاسخ ها و پیشرفت های علمی می گردد، تجمع ها و ارتباطات علمی ضروری است. بنابراین به منظور گسترش، پیشبرد و کاربردی نمودن علم جغرافیا در حوزه برنامه ریزی و طرح ریزی شهری در کشور و همچنین توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص در این زمینه، با تلاش بی وقفه عده ای دانشجویان و اساتید این رشته انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری تاسیس گردید.
آدرس اینترنتی
http://www.igupa-cfut.ir
پست الکترونیک

شهر پایدار

  • آخرین شماره :
    تابستان 1402، دوره ششم - شماره 2
  • وابسته به :
    انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران