Skip to main content
آدرس :
انتهای بزرگراه جلال آل احمد، نرسيده به بزرگراه آيت ا...اشرفی اصفهانی، نبش خيابان نهم، سازمان پيشگيری و مديريت بحران شهر تهران
تلفن :
44244040(021)
درباره ناشر
سرزمين ايران با توجه به موقعيت جغرافيايی و زمين‌شناسی از جمله ده كشور سانحه‌خيز جهان به شمار می‌آيد و همواره بر اثر بروز سوانحی چون سيل، زلزله، خشكسالی و غيره، خسارات جانی و مالی قابل توجهی به كشور وارد آمده است. از همين رو سال‌هاست كه راه‌های كاهش اثرات سوانح طبيعی در کشور مورد توجه قرار گرفته است و تلاش می‌شود تا همگام با تجربه‌های جهانی در اين حوزه، شاخص ايمنی و آمادگی در برابر سوانح طبيعی ارتقاء يابد در اين ميان، برنامه‌ريزی برای پيشگيری و افزايش آمادگی در برابر سوانح در شهر تهران به عنوان مركز فعاليت‌های سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور از اهميت زيادی برخوردار است. در روز 28 مهرماه سال 1378 در ششمين اجلاس كميته ملی كاهش اثرات بلايای طبيعی، به عنوان عالی‌ترين نهاد تصميم ساز در اين حوزه، مقرر شد كه شهرداری تهران با مساعدت معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت كشور و همچنين با بهر‌ه‌گيری از همكاری وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط، طرح جامع مديريت بحران شهر تهران بزرگ را تهيه و برای تصويب به كميته ملی كاهش اثرات بلايای طبيعی ارايه نماید. همچنين اين پیشنهاد در هيأت دولت نيز مطرح شد و با تأييد اهميت و ضرورت آن، در روز 15 آذرماه سال 1378 طی بخشنامه‌ای از سوی معاون اول رئيس جمهور به شهرداری تهران ابلاغ شد و معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران مأمور تهيه و تدوين اين طرح گردید. مرحله بعد، تشكيل شورای هماهنگی طرح جامع مديريت بحران شهر تهران بود كه اعضای آن را جمعی از متخصصان و صاحب نظران اين حوزه تشكيل می‌دادند. اين شورا در گام نخست، برنامه راهبردی تهيه طرح را تدوین کرد و سپس دبيرخانه طرح جامع مديريت بحران شهر تهران شكل گرفت. دبيرخانه با هماهنگی كميته ملی كاهش اثرات بلايای طبيعی و ستاد حوادث غير‌مترقبه وزارت­كشور و همكاری ده‌ها وزارتخانه و سازمان و ايجاد 22 كميته تخصصی به تدوين طرح جامع مديريت بحران شهر تهران پرداخت. در نهايت طرح در پايان سال 1379 آماده و روز هشتم خرداد ماه سال 1380 در هشتمين اجلاس كميته ملی كاهش اثرات بلايای طبيعی بررسی و تصويب شد. دراين نشست وزرای كشور و بهداشت - درمان و آموزش پزشكی، معاون هماهنگی امور عمرانی، شهردار تهران و ديگر اعضای كميته ملی كاهش اثرات بلايای طبيعی حضور داشتند. ايجاد ستاد و مركز بر اساس بند 1 مصوبه طرح جامع مديريت بحران شهر تهران، شهرداری تهران ملزم به تشكيل ستاد مديريت بحران شهر تهران با هدف هماهنگی امور مربوط به مراحل مديريت بحران (پيشگيری، آمادگی،‌ مقابله و بازسازی) شد و تمامی دستگاه‌های اجرايی و سازمان‌های مستقر در شهرتهران موظف شدند با اين ستاد همكاری نمايند.به اين ترتيب ساختار دبيرخانه طرح، به ستاد و مركز مديريت بحران شهر تهران گسترش يافت. همچنين براساس مصوبه كميته ملی كاهش اثرات بلايای طبيعی شهردار تهران از سوی وزير كشور به عنوان رئيس ستاد مديريت بحران شهر تهران منصوب شد. از سوی ديگر با توجه به این كه مرکز مطالعات زلزله و محیط زیست شهرداری تهران با همكاری آژانس همكاری‌های بين‌المللی ژاپن (جايكا) طرح ريز پهنه‌بندی لرزه‌ای شهر تهران را در دست انجام داشت، به تدريج زمينه همكاری، تعامل و ادغام دو مجموعه دبيرخانه طرح جامع مديريت بحران شهر تهران و مركز مطالعات زلزله و محيط زيست شهر تهران، فراهم شد. حركت بعدی، ايجاد مركز مديريت بحران شهر تهران به عنوان ساختاری جديد در تشكيلات شهرداری تهران و به عنوان بازوی اجرايی ستاد مديريت بحران شهر تهران بود. نمودار سازمانی مركز مديريت بحران شهر تهران اواخر سال 1380 در شهرداری تهران به تصويب رسيد. در پنجم خردادماه سال 1380 برای اولين بار وزير كشور وقت طی حكمی شهردار وقت تهران را به سمت رئيس ستاد مديريت بحران شهر تهران منصوب كرد. مراحل قانونی شكل‌گيری، تجهيز و جذب نيروی متخصص در مركز پيشگيری و مديريت بحران شهر تهران ادامه يافت و در سال 1382 ساختار مركز پيشگيری و مديريت بحران در شهرداری تهران تثبيت شد، اما همچنان گام‌های ديگری برای قوام اين ساختار مورد نياز بود. در خردادماه سال 1383 شورای اسلامی شهر تهران اصلاح اين ساختار را در دستور كار خود قرار داد و در نهايت، مركز پيشگيری و مديريت بحران شهر تهران با اساسنامه‌ای مشتمل بر 24 ماده و 18 تبصره (مصوب يكصد و شصت و يكمين جلسه از دومين دوره شورای اسلامی شهر تهران مورخ 28/4/1384) به »سازمان پيشگيری و مديريت بحران شهر تهران« ارتقاء يافت. تاريخچه ايجاد پرتال سازمان سازمان پيشگيری و مديريت بحران شهر تهران، همسو با تحولات داخلی و جهانی در حوزه اطلاع رسانی و ارتباطات به ويژه بهره گيری از شبكه اينترنت، نخست در سال 1384 با ايجاد تارنما (سايت) به معرفی اهداف، برنامه­ها، عملكرد، نكات آموزشی و اخبار سازمان پرداخت. در ادامه راه با پيشرفت دانش ارتباطات سازمان در گام ديگر و همزمان با ايجاد پرتال شهرداری تهران، برای ارتقای سايت به درگاه سازمان همت گمارد و با برگزاری نشست­های كارشناسی مستمر و پيش بينی كارگروه تخصصی، موضوع اطلاع رسانی، آموزش و ارتباط دو سويه با شهروندان را از طريق اين شبكه ارتباطی با ساختاری متنوع، چند سويه و انعطاف پذير كه پاسخگوی نيازهای مخاطبان در سطوح مختلف باشد، در دستور كار قرار داد.
آدرس اینترنتی
http://tdmmo.tehran.ir
پست الکترونیک
info.tdmmo@tehran.ir