Skip to main content
آدرس :
تلفن :
درباره ناشر
انجمن «آموزش عالی» ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن «آموزش عالی» ایران تاکنون ۳ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن «آموزش عالی» ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.
آدرس اینترنتی
http://www.ihea.ir
پست الکترونیک

آموزش عالی ایران

  • آخرین شماره :
    تابستان 1399 - شماره 46
  • وابسته به :
    انجمن آموزش عالی ایران