Skip to main content
آدرس :
اهواز- خیابان سلمان فارسی (نادری)- خیابان علم الهدی جنوبی- مجتمع پزشکی مروارید- طبقه دوم- انجمن روانشناسی خانواده ایران
تلفن :
33361636(061)
درباره ناشر
این انجمن با مشارکت فکری متخصصینی که هر کدام در زمینه های خاصی از حوزه خانواده و ازدواج خبره هستند و با فرهنگ منطقه ای و قومیتی خود آشنایی کافی دارند، می تواند زمینه مناسبی برای استفاده از اطلاعات علمی روز دنیا در جهت پیشگیری، آموزش و درمان مشکلات و موانع خانواده ها باشد.
آدرس اینترنتی
www.fpai.ir
پست الکترونیک
ifpa1390gmail.com

روانشناسی خانواده

  • آخرین شماره :
    بهار و تابستان 1399، دوره هفتم - شماره 1
  • وابسته به :
    انجمن علمی روانشناسی خانواده