Skip to main content
آدرس :
تهران – خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره ۳۶
تلفن :
57658000(021)
درباره ناشر
محور اصلی برنامه‌های آموزشی مهرالبرز در مقطع تحصیلات تکمیلی در برنامه پنج‌ساله اول راه‌اندازی ده دوره کارشناسی ارشد و از مجموعه رشته‌های مدیریتی بود که ابتدا دو رشته مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت کسب‌وکار و پس‌ازآن به‌تدریج و در طول هرسال با تأمین زیرساخت‌های آموزشی و فنی، رشته‌های مختلف فنی ومهندسی به مجموعه دوره‌های دایر مهرالبرز اضافه گردید. لازم به ذکر است هم اکنون در ۲۵ رشته و کدگرایش در سه حوزه فناوری اطلاعات، مدیریت و مهندسی به دانشجویان خدمات آموزشی و پژوهشی ارائه می‌گردد.
آدرس اینترنتی
https://mehralborz.ac.ir
پست الکترونیک
۸۸۲۲۱۷۰۴

دانشنامه تحول دیجیتال

  • آخرین شماره :
    زمستان 1400 - شماره 4
  • وابسته به :
    موسسه آموزش عالی مهر البرز