Skip to main content
آدرس :
تهران، نیایش غرب، جنت آباد شمالی، گلستان شرقی، ساختمان 84
تلفن :
021-88051341
درباره ناشر
انجمن حسابداری ایران نخستین و بزرگ‎ترین انجمن علمی (دانشگاهی) حسابداری در ایران است. این انجمن با هدف گسترش ، پیشبرد و ارتقای دانش و پژوهش حسابداری و توسعه کمی و کیفی دانش آموختگان ، استادان و نیرو های متخصص و حرفه ای حسابداری و بهبود امور آموزشی ، پژوهشی و تخصصی حسابداری در سال 1376 تاسیس شد و فعالیت های خود را ازپاییز سال 1382 آغاز کرد .
آدرس اینترنتی
http://iranianaa.ir/
پست الکترونیک
iranianiaa@yahoo.com

دانش و پژوهش حسابداری

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 56
 • وابسته به :
  انجمن حسابداري ايران

مطالعات حسابداری و حسابرسی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1401 - شماره 43
 • وابسته به :
  انجمن حسابداری ایران

تحقیقات حسابداری و حسابرسی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1401 - شماره 55
 • وابسته به :
  انجمن حسابداری ایران