Skip to main content
آدرس :
تلفن :
درباره ناشر
این مؤسسه که با انگیزه فراهم آوردن کتابخانه ای ویژه برای محقّقین ومؤلفین تأسیس شد، بنابر مقتضیات زمان و احساس نیازهای اساسی دیگر، مواردی چند را به دستور کار خود افزود که فشرده آن عبارت است از: ۱. تربیت و آموزش استعدادهای جوان برای تحقیق در مسائل اسلامی، بویژه تفسیر، حدیث و عقاید; ۲. احیای متون اسلامی و تحقیق بر روی آثار بزرگان شیعه; ۳. نقد آثار روز درباره اسلام; ۴. پاسخ به سؤالات دینی; ۵. انتشار جزوه های مختصر درزمینه مسائل اسلامی.
آدرس اینترنتی
پست الکترونیک
nfo@imamsadeq.net

دانشنامه کلام اسلامی

  • آخرین شماره :
    1403/01/19