Skip to main content
آدرس :
تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه پنجم، شماره 3  
تلفن :
021-88750884
درباره ناشر
در راستای ظرفیت سازی علمی، پژوهشی و پاسخگویی به نیازهای جامعه ورزش کشور، باید طرح­های مختلفی تدوین و اجرا گردد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها نهادسازی برای بخش‌های تحقیق و توسعه و هماهنگی آن با سازمان‌های اجرایی است. ارتباط و هماهنگی بین مراکز پژوهشی و مراکز اجرایی ورزش هر چه بیشتر باشد می‌توان به بهبود شرایط و ارتقاء فنی و کیفی ورزش با رویکرد علمی امیدوار بود. در همین راستا پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 1377 با هدف علمی شدن ورزش و اجرای طرح‌های پژوهشی کاربردی تأسیس گردید،
آدرس اینترنتی
http://ssrc.ac.ir
پست الکترونیک
info@ssrc.ac.ir

پژوهش در علوم ورزشی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1389 - شماره 29 (جزء اول)
 • وابسته به :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی

 • آخرین شماره :
  آذر و دی 1399 - شماره 63
 • وابسته به :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مطالعات طب ورزشی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1399 - شماره 27
 • وابسته به :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

 • آخرین شماره :
  بهار 1400 - شماره 49
 • وابسته به :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

رفتار حرکتی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1399 - شماره 41
 • وابسته به :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مطالعات روان شناسی ورزشی

 • آخرین شماره :
  بهار 1400 - شماره 35
 • وابسته به :
  پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پژوهش در ورزش تربیتی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1400- شماره 23
 • وابسته به :
  وزارت علوم تحقیقات و فناوری