Skip to main content
آدرس :
شهرضا، انتهای خیابان پاسداران، دانشگاه آزاد واحد شهرضا
تلفن :
031-53292222
درباره ناشر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا در اسفند ماه 1367 به عنوان یکصد و یکمین واحد دانشگاهی به تصویب هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی رسید و فعالیت خود را از نیمسال اول تحصیلی 69-68 آغاز نمود و اکنون یکی از واحد های بسیار بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی و بزرگترین قطب آموزش عالی شهرضا می باشد. این واحد دانشگاهی با هدف توسعه آموزش عالی در منطقه و برقراری ارتباط پویا و همه جانبه با صنعت در زمینه تربیت نیروی متخصص مورد نیاز کارخانجات و صنایع و همچنین توسعه پژوهشهای علمی کاربردی، ارتقاء سطح فناوری و بسط فرهنگ اسلامی فعالیت می کند.
آدرس اینترنتی
http://www.iaush.ac.ir/portal/main/r/?lan=1
پست الکترونیک
info@iaush.ac.ir

تحقیقات سیاسی و بین المللی

  • آخرین شماره :
    پاییز 1399- شماره 44
  • وابسته به :
    دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا