Skip to main content

فرم درخواست اشتراک موسسات و مراکز

به منظور عقد قرارداد و آگاهی از شرایط استفاده گروهی(IP Base) از پایگاه می توانید با شماره تلفن 021-88305289 تماس حاصل نمایید. همچنین می توانید درخواست خود را از طریق تکمیل فرم زیر ارسال فرمایید: