Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه نتیجه بارداری و سلامت نوزاد در بدو تولد در مادران ورزشکار و غیر ورزشکار

نویسنده: ؛ ؛ ؛

تابستان 1382 - شماره 16 علمی-پژوهشی (18 صفحه - از 39 تا 56)

کلیدواژه ها : نتیجه بارداری ،سلامت نوزاد ،امتیاز آپگار ،مرحله دوم زایمان

کلید واژه های ماشینی : مادران ورزشکار و غیر ورزشکار ،نوزاد در بدو تولد ،ورزشکار و غیر ورزشکار ،تولد در مادران ورزشکار ،بدو تولد در مادران ،غیر ورزشکار ،وزن نوزاد مادر ورزشکار ،نوزاد در بدو ،آپگار نوزاد در بدو ،امتیاز آپگار ،وزن نوزاد ،آپگار ،غیر ورزشکار تفاوت معنی‌داری ،مادران ورزشکار ،سلامت نوزاد در بدو ،امتیاز آپگار نوزاد ،آپگار نوزادان ،طول دوران بارداری ،نوزادان مادران ورزشکار ،دوران بارداری ،وزن نوزاد مادر ،بدو تولد ،مادر غیر ورزشکار ،وزن نوزاد در بدو ،بارداری و سلامت نوزاد ،ورزشکار تفاوت معنی‌داری وجود ،مرحلهء دوم زایمان ،کاهش وزن نوزاد ،سلامت نوزاد ،فعالیت ورزشی

هدف از تحقیق حاضر مقایسه نتیجه بارداری و سلامت نوزاد در بدو تولد در مادران ورزشکار و غیر ورزشکار است جامعه تحقیق را دبیران زن تربیت بدنی و غیر تبیت بدنی شهر مشهد تشکیل می دهند که در زایمان اول خود در سنین 24 تا 32 سال مورد مطالعه قرار گرفتند طی مصاحبه ای که بین 1033 نفر صورت گرفت افرادی که زایمان خود را در بیمارستان خصوصی یا به صورت غیر طبیعی انجام داده بودند و نیز مبتلایان به بیماری های جدی سیستمیک وارثی همچنین مادران چند قلوزا و سیگاری از مطالعه حذف شدند و در نهایت با توجه به شرایط ورزش در هر گروه 50 مادر ورزشکار و 150 مادر غیر ورزشکار مورد بررسی قرار گرفتند روش کار به این صورت بود که ابتدا اطلاعات فردی وشغلی طی مصاحبه و اطلاعات مربوط به زایمان از طریق پرونده های پزشکی زایمانی نمونه ها جمع آوری شد و سپس متغیرهای تحقیق که طول مدت بارداری زمان مرحله دوم زایمان وزن نوزاد و امتیاز آپگار نوزاد در بدو تولید بود در دو گروه مشخص گردید این اطلاعات با استفاده از روش های آماری t استودنت و مجذور کای مورد تحلیل و بررسی آماری قرار گرفت نتایج تحقیق نشان داد بین مدت زمان دوران بادراری ومرحله دوم زایمان وامتیاز آپگار دقیقه اول نوزدان تفاومت معنی داری وجود ندارد ولی وزن نوزاد مادر ورزشکار هنگام تولد 41/34+93/160گرم کمتر از گرم دوم بود که از این نظر بین مادر ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی داری مشاهده شد (05/0< p )

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.