Skip to main content
فهرست مقالات

شعر

شاعر:

(2 صفحه - از 48 تا 49)

کلید واژه های ماشینی : شعر، باغ، باد، پاییز، عشق، جنون، آواز، شبنم، خورشید، نگاه، سحرها، آیینه، گر، چشمهامان راشکوفه‌هادر باغ، آبشارهای سبز، گذر، پرستو از دلم پرواز، شعر تازه ازعبد، دریا، آیینه شبنم، لاله‌های داغ عشق، نگاه شوق، تنهایی باغ، چشمانش خاکستر، خون در شط شبنمها، آیینه‌ام حیران، عشق فرسنگها راه، گل احساسمان شبنم، باغ عشق، حجم تسلیم باغ

خلاصه ماشینی: "تطاول کدام آفت شدآن لحظه‌هاکه تنهایی باغ رادر گریه می‌خندیدیو به غربت انسان سلام می‌کردی-به درخت حیران در باد-به باغ لالاز فریاد(به تصویر صفحه مراجعه شود) پرسه در پاییز3 {Sپاییز صدایم زد با حنجره‌ای از خون#می‌ریخت ز چشمانش خاکستر غم بیرونS}{Sسر پنجه نشان می‌داد تا کتف به خونابه#آغشته و می‌نالید از مرهم آتشگونS}{Sمی‌گفت کجا هستند مرغان سبک لهجه#غوغای کلاغان است زجر آور و ناموزونS}{Sمصروعی و کز کرده از بادم و از توفان#سوز است که می‌خواند در خاطره‌ام مضمونS}{Sاین قوز چه می‌باشد سر برزده از پشتم#من گیج‌تریم فصلم من لکنت این گردونS}{Sمن گور هزار آواز من قیچی هر آغاز#پرواز و پریده‌ها در گستره‌ام مدفونS}{Sآواز مصیبت‌هاست راه من و گاه من#بر ذهن همه زخمم در چشم همه مظنونS}{Sاین ابر نمی‌باشد در لایۀ خاکستر#پر بغض‌تر از لیلی،آواره‌تر از مجنونS}{Sاینان نه درختانند عریان شده در هر سو#خورشید فرو قد را هستند عصا اکنونS}{Sمی‌گفت و مرا می‌برد از کوره ره شکوه#تا کوچۀ تخ یأس مخروبۀ نامسکونS}{Sمن پرسه‌زن پاییز،پاییز درون من#آغشته به یکدیگر از صحبت هم مشحونS}{Sافسوس بهار عمر،پاییز شد ای پاییز#تصویر توام اینک در پردۀ گوناگونS} آبشارهای سبز3 پاییزاز فواره‌ها و آبشارهای سبزفرو می‌ریزد."

صفحه:
از 48 تا 49