Skip to main content
فهرست مقالات

اثربخشی سیستم اطلاعات مدیریت در شرکت بیمه دانا

نویسنده: ؛

زمستان 1383 - شماره 76 (20 صفحه - از 119 تا 138)

کلیدواژه ها : سیستم اطلاعات‌ (IS) ،سیستم اطلاعات مدیریت‌ (MIS) ،اثربخشی ،تحقق‌ اهداف سازمان

کلید واژه های ماشینی : اثربخشی سیستم اطلاعات مدیریت ،مدیریت در شرکت بیمهء ،شرکت بیمه ،شرکت بیمه دانا ،شرکت بیمهء دانا ،اطلاعات مدیریت در شرکت ،سیستم اطلاعات مدیریت ،بیمهء دانا ،اثربخشی سیستم ،سیستم اطلاعات ،اطلاعات مدیریت ،سیستم‌های اطلاعات مدیریت ،استقرار سیستم اطلاعات مدیریت ،سیستم‌ها ،اثربخشی سیستم‌های اطلاعات ،آزمون فرضیه‌ها ،MIS ،مکانیزه ،دانا ،TPS ،سیستم‌های اطلاعاتی ،سیستم TPS ،ایجاد سیستم اطلاعات مدیریت ،ایجاد سیستم‌های کامپیوتری ،سیستم‌های کامپیوتری ،صنعت بیمه ،مکانیزه شدن ،استقرار سیستم ،آزمون فرضیهء ،ایجاد سیستم

در این مقاله اثربخشی سیستم اطلاعات مدیریت در شرکت بیمهء دانا بررسی شده‌ است.جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شرکت بیمهء دانا در استان تهران‌ است و با توجه به کیفی بودن متغیرها،از آمار توصیفی،پیمایشی،و استنباطی‌ استفاده شده است.هدف این مقاله بررسی میزان اثربخشی سیستم‌های اطلاعات‌ مدیریت در شرکت بیمهء داناست و مقطع زمانی آن دو سال قبل از مکانیزه شدن‌ و سه سال بعد از مکانیزه شدن بوده است.در آزمون فرضیه‌ها به علت کیفی بودن‌ متغیرها از الگوی فریدمن و ضریب توافق چوپروف استفاده شده و اطلاعات به‌ دست آمده از آمار و مدارک از طریق آزمون‌ t-student مورد بررسی قرار گرفته است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.