Skip to main content
فهرست مقالات

مبانی زبانشناسی عمومی

نویسنده:

خلاصه ماشینی:

"مترجم که خود از صاحب نظران علمزبانشناسی در ایران است،علاوه بر حفظ اصل امانتداری در ترجمه وبا تسلط کامل به مباحث مربوطه،هر جا که لازم دانسته است،دیدگاهاستاد خود را در قالب مسائل مربوط به زبان و خط فارسی ارائهنموده و از این رو مبانی زبانشناسی عمومی را نمی‌توان تنها بر گردانیفارسی از کتاب مبدأ دانست. میلانیان در جای جای اثر فوق کوشیده است تا حد امکان درطرح نکات مورد بحث،مثالهایی از فارسی ارائه نماید و به برخی ازمسائل ویژۀ زبان و خط فارسی در پانویسها و نیز در درون متن کتاببپردازد،آنچنان که خواننده به هیچ وجه رنگ و بویی از ترجمه دراین اثر نمی‌یابد و این امکان را دارد تا علی رغم پیچیدگی مطلبکتاب با سهولت و روانی مباحث مربوطه را دنبال کند. فصل اول کتاب مبانی زبانشناسی عمومی به معرفی علمزبانشناسی،تعریف زبان و بررسی وظایف آن،ارائه واحدهای&%05425AMKG054G% (به تصویر صفحه مراجعه شود)بنیادین و خصوصیات منحصر به فرد زبان انسانی از جمله تجزیهدو گانه و مسئله تباین و تقابل می‌پردازد. از سوی دیگر از توضیح ارائه شده در پیش گفتار مترجم چنیناستنباط می‌گردد که میلانیان هر جا که ارائه مثال از فارسی مقدورنبوده و یا امکان تطابق مورد مثال با زبان فارسی وجود نداشته است،به ناچار نمونه فرانسه را عینا ذکر کرده و در پانویس به توضیحساختار زبانی آن مثال مبادرت ورزیده است،در حالی که در پانویسدوم صفحه 142 نمونه‌هایی بسیار دقیق و روشن از زبان فارسی ارائهگشته که می‌توانست بر اساس خط مشی کلی کتاب جایگزین نمونهارائه شده در متن همان صفحه گردد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.