Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سهام

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1383 - شماره 8 (32 صفحه - از 121 تا 152)

کلیدواژه ها : ارزش افزوده نقدی ،سود عملیاتی ،جریانات نقدی عملیاتی ،بازده‌ سالانه سهام ،محتوای نسبی اطلاعاتی ،محتوای افزاینده اطلاعاتی

کلید واژه های ماشینی : OCF ،غیر از صنعت دارو ،افزاینده ،بررسی محتوای افزاینده اطلاعاتی ،معیار ارزش افزوده نقدی ،معیارهای عملکرد ،محتوای اطلاعاتی ،بررسی محتوای اطلاعاتی ،نقدی عملیاتی ،یافته‌های حاصل از فرضیه ،محتوای نسبی اطلاعاتی ،عملیاتی و جریانات نقدی ،افزاینده‌تر از سود عملیاتی ،نقدی عملیاتی محتوای اطلاعاتی ،محتوای اطلاعاتی ارزش ،صنعت دارو و مواد ،محتوای اطلاعاتی افزاینده‌تری ،بازده سهام ،اطلاعاتی ارزش افزوده ،OP ،عملیاتی محتوای اطلاعاتی افزاینده‌تری ،نقدی ،CVA ،بررسی محتوای اطلاعاتی ارزش ،جریانات نقدی ،سود عملیاتی ،اطلاعاتی ارزش افزوده نقدی ،ارزش افزوده ،جریانات نقدی عملیاتی ،ارزش افزوده نقدی

به منظور بررسی محتوای اطلاعاتی سه معیار عملکرد سود عملیاتی،ارزش افزوده‌ نقدی و جریانات نقدی عملیاتی به دو سؤال زیر پرداخته می‌شود: 1.آیا ارزش افزوده نقدی بهتر از سود عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی می‌تواند تغیرات بازده سهام را توضیح دهد؟ 2.آیا ارزش افزوده نقدی نسبت به سود عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی محتوای‌ اطلاعاتی افزاینده‌تری دارد؟ دوره زمانی تحقیق حاضر،سالهای 1382-1378 را دربرمی‌گیرد.تعداد نمونه‌های‌ انتخابی 110 شرکت از مجموع چهار صنعت مواد غذائی،دارو و مواد شوینده،وسائط نقلیه‌ و کانیهای غیر فلزی می‌باشد.روش آزمون فرضیات تحقیق حاضر،محاسبه ضریب‌ همبستگی و ضریب تعیین برای هرکدام از صنعتها و کل شرکتهای نمونه بصورت‌ Pooled Time-series,Cross-sectional می‌باشد.نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان‌ می‌دهد که: 1.غیر از صنعت دارو و مواد شوینده و صنعت وسائط نقلیه در بقیه صنایع و در کل‌ شرکتهای نمونه وجود رابطه معنادار بین ارزش افزوده نقدی و بازده سالانه سهام تایید شد. 2.غیر از صنعت دارو و مواد شوینده در بقیه صنایع و در کل شرکتهای نمونه، محتوای نسبی اطلاعاتی ارزش افزوده نقدی بیشتر از محتوای نسبی اطلاعاتی و جریانات‌ نقدی عملیاتی می‌باشد. 3.غیر از صنعت دارو و مواد شوینده در بقیه صنایع و در کل شرکتهای نمونه، محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده نقدی افزاینده‌تر از سود عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی‌ می‌باشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.