Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و مقایسه لگنهای زن و مرد ایرانی به روش رادیوگرافی

نویسنده:

(7 صفحه - از 26 تا 32)

کلید واژه های ماشینی : لگنهای زن و مرد ایرانی ، مرد ایرانی به روش رادیوگرافی ، لگن ، رادیوگرافی ، قطر ، زنان ، فاصله بالاترین نقطه ستیغ‌های ، بررسی کلیشه رادیوگرافی لگن افراد ، قطر عرضی تنگه ، ساکروم

مقدمه و اهداف:با توجه به اهمیت تشخیص جنسیت قانونی و سایر علوم پزشکی و با آگاهی از فقدان مطالعه بر روی لگنهای افراد ایرانی،در این تحقیق ویژگیهای کمی لگنهای زن و مرد ایرانی به روش رادیوگرافی بررسی و مقایسه شد. روش تحقیق:مطالعه بر روی کلیشه‌های رادیوگرافی 60 نفر از مراجعه کنندگان زن و 120 نفر از مردان مراجعه کننده به بخش‌ رادیولوژی بیمارستان آیت‌الله طالقانی تهران انجام شد.نمونه‌ها دارای خصوصیات ذیل بودند: 1-افراد مورد بررسی،بیماری و اختلال دستگاه عضلانی اسلکتی نداشتند.2-دامنه سنی افراد بین 40-25 سال بود.3-کلیشه‌هایی‌ در نمای قدامی خلفی استاندارد گرفته شده بودند و لندمارکهای استخوانی کاملا مشخص بود.بعدهای اندازه‌گیری شده عبارتند از:1-قطر عرضی تنگه فوقانی،2-قطر مایل تنگه فوقانی،3-قطر بین دو خار ایسکیوم،4-بزرگترین قطر سرفمور،5-فاصله‌ بالاترین نقطه ستیغ‌های ایلیاک راست و چپ،6-زاویه زیر پوبیس،7-ارتفاع سمفیز پوبیس،8-قطر دیسک پوبیس،9-طول‌ ساکروم،10-عرض ساکروم،11-فاصله بین دو خار خاصره قدامی-فوقانی،12-ارتفاع مفصل ساکروایلیاک. میانگین و انحراف معیار ویژگیهای مورد بررسی زنان و مردان،بطور جداگانه مشخص گردید و به روش آماری‌ tneduts deriaP nU تجزیه و تحلیل آماری شدند.05/0> eulavP معنی دار تلقی شد. یافته‌های پژوهش:در اکثر ویژگیهای مورد بررسی اختلاف معنی‌دار آماری بین زنان و مردان با 0001/0> P مشاهده شد.این‌ ویژگیها عبارت بود از:قطر عرضی تنگه فوقانی،قطر مایل تنگه فوقانی،قطر بین دو خار ایسکیال،بزرگترین قطر سر فمور،فاصله‌ بالاترین نقطه ستیغ‌های ایلیاک راست و چپ،زاویه زیر پوبیس،ارتفاع مفصل ساکروایلیاک. بر اساس یافته‌های این تحقیق،می‌توان نتیجه گرفت که بین برخی از بعدهای لنگهای زن و مرد ایرانی تفاوت معنی‌دار آماری‌ وجود دارد که بر اساس آن می‌توان از روی کلیشه‌های رادیوگرافی به تعیین جنسیت پرداخت،هر چند به دلیل تفاوتهای نژادی‌ نتایج حاضر هم خوانی کامل با مطالعات مشابه خارجی ندارد مانند:فقدان تفاوت معنی‌دار آماری بین طول و عرض ساک

خلاصه ماشینی:

"موضوع دیگری که بوسیله انجام این‌ تحقیق مشخص شد،وجود تفاوتهای آماری‌ معنی‌دار آماری بین برخی بعدهای لگن زنان‌ و مردان ایرانی است که این موضوع هم‌ می‌تواند در پزشکی قانونی کاربرد داشته‌ باشد زیرا با تکیه به نتایج تحقیق حاضر،طی‌ بررسی کلیشه رادیوگرافی لگن افراد بزرگسال ایرانی که در تصادفها و سوانح، قسمتهای دیگر بدن آنها از بین رفته است‌ می‌توان دقیقا جنسیت آنها را تعیین نمود. بزرگترین میانگین قطر سرفمور و فاصله بالاترین نقطه ستیغهای ایلیاک چپ و راست و ارتفاع مفصل ساکروایلیاک در مردانی ایرانی،بزرگتر بوده و اختلافشان با مورد مشابه در زنان ایرانی از نظر آماری هم‌ معنی‌دار بود و حاکی از بزرگتر بودن ابعاد کلی حلقه لگنی،در مردان ایرانی است و با نتایج تحقیقات دیگر در این زمینه همخوانی‌ دارد و بدلل آن است که لگن مردان سنگین و ابعاد کلی آن بزرگتر است(6)."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.