Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر هیستوپاتولوژیک بخار فرمالدهید بر مخاط تنفسی نای موش صحرایی

نویسنده:

(5 صفحه - از 185 تا 189)

کلید واژه های ماشینی : مخاط تنفسی نای موش ، بخار فرمالدهید بر مخاط تنفسی ، تغییرات هیستوپاتولوژیک مخاط تنفسی نای ، تاثیر هیستوپاتولوژیک بخار فرمالدهید ، رت ، بخار فرمالدهید ، تعیین تغییرات هیستوپاتولوژیک مخاط تنفسی ، نای موش صحرایی ، ارتشاح خفیف لنفوسیتها مشاهده ، ارتشاح خفیف لنفوسیتها

مقدمه: فرمالدهید ماده‌ای شیمیایی است که مصرف گسترده‌ای در تثبیت بافتها و نیز اجساد دارد. فرمالدهید در هنگام تشریح جسد تبخیر و در فضای سالن منتشر می‌گردد. مشاهدات نشان داده است که این گاز می‌تواند سبب بروز علایم بالینی نظیر سوزش چشم، گلو و بینی، ریزش اشک و خارش بدلیل تحریکات مخاطی گردد. این مطالعه به منظور تعیین تغییرات هیستوپاتولوژیک مخاط تنفسی نای موش صحرایی (رت) که به مدت 18 هفته در معرض بخار فرمالدهید قرار گرفتند، طراحی شد. روشها: مطالعه حاضر بر روی 28 سر رت از نژاد Albino Wistar با سن 8-6 هفته انجام شد. این حیوانات به طور تصادفی (بر اساس زمان مواجهه) و به طور کاملا مساوی آزمایشی شامل گروه E1و (4 روز در هفته 4 ساعت) و گروه E2 (4 روز در هفته روزی 2 ساعت) و گروه E3(2 روز در هفته روزی 2 ساعت) و یک گروه شاهد (بدون مواجهه) تقسیم شدند. رتهای گروههای شاهد و مورد پس از پایان 18هفته، تحت بیهوشی کشته شدند. از نمونه‌های نای پس از فیکساسیون و قالب‌گیری، مقاطع بافتی به ضخامت5 mµ تهیه گردید. تمام مقاطع با هماتوکسیلین - ائوزین رنگ‌آمیزی و با میکروسکوپ نوری بررسی شد. یافته‌ها: بهم ریختگی اپیتلیوم، همراه با ناپدید شدن مژه‌ها، تغییرات دیسپلاستیک خفیف و ارتشاح خفیف لنفوسیتها در گروه آزمایش E1 مشاهده شد. تغییرات بافتی در گروه E2 و E3 به صورت به هم ریختگی اپیتلیوم و بی‌نظمی مژه‌ها و ارتشاح خفیف لنفوسیتها مشاهده گردید. نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که هر چه مدت زمان مواجهه با بخار فرمالدهید بیشتر شود، تغییرات هیستوپاتولوژیک مشاهده شده در مخاط تنفسی شدیدتر خواهد بود.

خلاصه ماشینی:

"مقدمه:فرمالدهید ماده‌ای شیمیایی است که مصرف گسترده‌ای در تثبیت بافتها و نیز اجساد دارد. این مطالعه به منظور تعیین تغییرات هیستوپاتولوژیک مخاط تنفسی نای موش صحرایی(رت)که به مدت 18 هفته در معرض بخار فرمالدهید قرار گرفتند،طراحی شد. تغییرات بافتی در گروه E2 و E3 به صورت به‌هم‌ریختگی اپیتلیوم و بی‌نظمی مژه‌ها و ارتشاح خفیف لنفوسیتها مشاهده‌ نتیجه‌گیری:این مطالعه نشان داد که هر چه مدت زمان مواجهه با بخار فرمالدهید بیشتر شود،تغییرات هیستوپاتولوژیک مشاهده شده‌ مواجهه حاد با بخار فرمالدهید به طور عمده سبب سوزش‌ در حالی است که مواجهه با این بخار برای یک دوره طولانی‌ رشته پزشکی در معرض بخار فرمالدهید موجود در فضای سالن‌ بنابراین به منظور مطالعه تغییرات هیستوپاتولوژیک در مخاط تنفسی ناشی از مواجهه با بخار فرمالدهید در سالن تشریح و مواجهه با بخار فرمالدهید،در سه گروه مورد آزمایش به صورت: موجود در سالن تشریح(محل مواجهه گروههای مورد با بخار)، این مطالعه نشان داد که مواجهه با بخار فرمالدهید می‌واند و همکاران بر روی مخاط بینی رتهایی بود که در معرض ppm 2 و ppm 5 بخار فرمالدهید قرار گرفته بودند10. ppm 5/0 بخار فرمالدهید قرار داشته بودند،گزارش کردند. تغییرات هیستوپاتولوژیک در گروه E1 (با بیشترین مدت مواجهه) مطالعه کرنز15و همکاران روی مخاط بویایی رتهای مواجهه یافته با در معرض ppm 2 و ppm 5 بخار قرار داده بودند به دو گروه:در که شدت تغییرات هیستوپاتولوژیک با مدت زمان مواجهه با بخار دقیق غلظت بخار فرمالدهید در سالن تشریح و نیز معاونت محترم‌ فرمالدهید بر روی مخاط بینی در طی زمان 3 و 20 روز."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.