Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ارتباط با سیگار کشیدن

نویسنده:

(5 صفحه - از 25 تا 29)

کلید واژه های ماشینی : دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ، سیگار ، بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم ، علوم پزشکی گیلان در ارتباط ، دانشجویان ، مصرف سیگار ، اطلاعات ، پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، درصد دانشجویان دوست سیگاری

زمینه: استعمال دخانیات و مواد مخدر یکی از عمده ترین علل مرگ و میر زود هنگام در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است. تولید انبوه سیگار و تبلیغات گسترده، موجب روی آوردن افراد زیادی به آن و افزایش شدید مصرف در دهه های گذشته شده است. سیگار اعتیادآور است و رهایی از اعتیاد حاصل از آن دشوار است. این امر بر اهمیت پیشگیری در از بین بردن و یا کاستن این معضل جهان دلالت می کند. تئوری عملی منطقی یکی از مهمترین تئوری هایی است که اساس مطالعات مربوط به سیگار کشیدن را تشکیل می دهد. بر اساس این تئوری نگرش افراد در شکل دادن به تمایلات رفتاری با اهمیت است. روشها: این مطالعه با هدف بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شد. جامعه آماری شامل 290 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه بود. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ای که شامل دو بخش اطلاعات دموگرافیک و سنجش نگرش براساس مقیاس لیکرت بود، انجام شد. یافته ها: 59 درصد دانشجویان دختر بودند. میانگین سن دانشجویان 23.25 سال بود. اکثریت در سال اول در حال تحصیل بودند. بیشتر آنان از وام تحصیلی و خوابگاه استفاده می کردند. 83 درصد دانشجویان دوست سیگاری نداشتند. 93 درصد آنان هرگز از سیگار استفاده نکرده بودند. نتیجه گیری: 86.9 درصد دانشجویان نگرش مناسب (ضد سیگار) داشتند و به عوارض و مضرات آن معتقد بودند. ارتباط قوی بین مصرف سیگار و نگرش نسبت به سیگار کشیدن وجود داشت. بنابراین، با ارایه اطلاعات علمی مناسب و تغییر در سطح نگرش افراد می توان از میزان مصرف سیگار در گروه های در معرض خطر مانند جوانان کاست. ارتباط آماری بین مقطع تحصیلی، میزان درآمد شخصی، میزان درآمد والدین، سطح تحصیلات والدین، تاریخچه مصرف سیگار و تعداد دوستان سیگاری با نگرش در مورد سیگار کشیدن از لحاظ آماری معنی دار بود (Pvalue<0.002).

خلاصه ماشینی:

"تولید انبوه سیگار و تبلیغات گسترده،موجب روی آوردن افراد زیادی به آن و افزایش شدید مصرف در دهه‌های گذشته شده است. تئوری عملی منطقی یکی از مهمترین تئوری‌های است که اساس مطالعه مربوط به سیگار کشیدن را تشکیل‌ براساس این تئوری نگرش افراد در شکل دادن به تمایلات رفتاری با اهمیت است. روشها:این مطالعه با هدف بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان به روش توصیفی-تحلیلی انجام شد. نتیجه‌گیری:9/86 دانشجویان نگرش مناسب(ضد سیگار)داشتند و به عوارض و مضرات آن معتقد بودند. بین مصرف سیگار و نگرش نسبت به سیگار کشیدن وجود داشت. پزشکی گیلان را در ارتباط با سیگار کشیدن مورد مطالعه قرار سال 1992 در بین دانشجویان پزشکی نشان داد که 18 درصد مصرف سیگار در دانشجویان مورد مطالعه کمتر بوده است. که 9/86 درصد نمونه‌ها نگرش مناسب(ضد سیگار)نسبت به‌ دانشجویان نگرش قوی ضد سیگار کشیدن داشتند8. ارتباط بین جنس و نگرش نسبت به سیگار کشیدن از لحاظ ارتباط بین مقطع تحصیلی و نگرش نسبت به سیگار کشیدن‌ ارتباط بین مقطع تحصیلی و نگرش نسبت به سیگار ارتباط بین میزان شیوع سیگار کشیدن و سطح تحصیلات والدین‌ ارتباط بین تاریخچه فردی مصرف سیگار و نگرش نسبت‌ ارتباط بین تعداد دوستان سیگاری و نگرش نسبت به‌ سیگار کشیدن با 001/0- Pvalue از نظر آماری معنی‌دار بود. ارتباط بین نگرش نسبت به سیگار و تعداد دوستان سیگاری‌ کشیدن بود و بیشتر آنها به عوارض و مضرات سیگار معتقد بودند و با در نظر داشتن نتایج این پژوهش که نشان داد بین تعداد دوستان سیگاری و نگرش نسبت به سیگار ارتباط قوی وجود"


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.