Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ابعاد مختلف کارکردهای توجهی مصرف گنندگان اوپیوم با دوره کوتاه یا بلند پرهیز از مواد

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (10 صفحه - از 31 تا 40)

هدف: افراد مصرف کننده اوپیوم نقص در کارکردهای توجهی دارند. تقدم و تاخر نقصان توجهی و مصرف مواد همواره مورد بحث بوده است و یک راه بررسی این موضوع مطالعه افراد با دوره های کوتاه و بلند پرهیز است. هدف پژوهش حاضر مقایسه کارکردهای توجهی مردان معتاد با پرهیز کوتاه و بلند مدت است. روش: در این مطالعه مقطعی مقایسه ای 60 نفر از افراد با سابقه اعتیاد عضو یک سازمان مردم نهاد معتادان در دو گروه با پرهیز کوتاه مدت (کمتر از 6 ماه) و بلندمدت (بیش از 6 ماه) با آزمونهای سنجش توجه انتخابی (آزمون استروپ)، توجه انتقالی (آزمون انتقال توجه) و توجه پایدار (آزمون عملکرد مداوم) مورد مقایسه قرار گرفتند. داده ها به وسیله آزمون تی مستقل توسط نرم افزار اس پی اس اس ویرایش 17 مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج: در آزمون استروپ تفاوت دو گروه در زمان واکنش مرحله سوم معنی دار بود(P<0.05). در آزمون عملکرد مداوم میانگین زمان واکنش بین دو گروه تفاوت معنی دار داشت(P<0.05) ولی خطای ارتکاب و خطای حذف تفاوت معنی داری در دو گروه نداشت(P>0.05). درآزمون انتقال توجه میانگین زمان در دو گروه تفاوت معنی دار داشت(P<0.05) ولی خطای درجاماندگی تفاوت معنی دار نداشت. (P>0.05) در کلیه موارد معنی دار زمان پاسخ افراد با پرهیز بلند مدت کمتر بود. بحث: بر اساس یافته های مطالعه حاضر هرچه دوره پرهیز مواد طولانی تر باشد، عملکردهای توجهی بهتر است و ترمیم عملکردهای شناختی پس از پرهیز مواد اتفاق می افتد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.