Skip to main content
فهرست مقالات

The impact of collocations on iranian efl learners'' interlanguage

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 5 تا 24)

کلید واژه های ماشینی : الگوریتم ، زبان ، شناسایی ، متن ، انگلیسی ، الگوریتم شناسایی زبان ، تابع توزیع طول کلمات ، فارسی ، تابع توزیع طول کلمات عربی ، توزیع

خلاصه ماشینی:

"جدول 3 (به تصویر صفحه مراجعه شود) توزیع آماری مربوط به طول کلمات که نشان دهنده تفاوت‌های ساختار زبان‌های مورد مطالعه هستند را در اشکال 1 الی 5 نشان داده‌ایم. بخش سوم:تحلیل آماری و طراحی الگوریتم شناسایی زبان مشاهده اشکال 1 الی 5 به خوبی تفاوت‌های رفتاری بین توابع توزیع طول کلمات در زبان های مختلف را نشان می‌دهد. (14 بعد مربوط به طول کلمه و 4 بعد دیگر مربوط به میانگین، (به تصویر صفحه مراجعه شود) نما، میانه و انحراف معیار است)این بردار 18 بعدی را که کافی است با الگوهای موجود که آنها هم 18 بعدی هستند(مطابق با جدول 4)مطابقت داده، یا به زبان ساده‌تر تفریق کنیم تا بدین ترتیب بردار خطای ناشی از مقایسه‌ها را به دست آوریم و آنگاه بگوییم هر کدام خطای کمتری داشتند نزدیک‌ترین زبان به متن مجهول ما هستند. اینک برای‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) بررسی قدرت الگوریتم پیشنهاد شده چهار نمونه انگلیسی، عربی، فرانسوی و فارسی را مطابق با جدول 7 مورد بررسی و آزمایش قرار می‌دهیم. توزیع فراوانی مشاهده شده از نمونه‌های جدید (به تصویر صفحه مراجعه شود) برای بررسی اشتباه در تشخیص لازم است تفصیل محاسبات را در مورد توجه قرار دهیم. اما آیا اشتباه ناشی از فرض بنیادی ما در طراحی الگوریتم است که براساس آن تفاوت بین زبان‌های مختلف را در قالب تفاوت بین توابع توزیع فراوانی روی طول کلمات مدل کرده‌ایم؟ نگاهی مجدد که به این توابع مطابق با شکل 7 نشان می‌دهد که تفاوت بین توابع توزیع بارز و قابل توجیه است و این تفاوت می‌تواند مبنای تمایز و شناسایی قرار گیرد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.