Skip to main content
فهرست مقالات

بنیان های رفتاری سیاست تقسیم سود

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 83 تا 104)

با توجه به اینکه میزان سود تقسیمی یکی از عوامل اثرگذار و نهایی در تصمیم گیری سرمایه گذاران میباشد، سیاست تقسیم سود شرکت ها به عنوان تعیین کننده میزان تقسیم سود، در میان عوامل موثر بر تصمیم گیری نقش پررنگی در تصمیمات سرمایه گذاری افراد خواهد داشت. ویژگی های رفتاری سرمایه گذاران به دلیل اثری که بر تصمیم آنها میگذارد، بر سیاست تقسیم سود شرکتها نیز اثرگذار است. این ویژگیهای رفتاری دامنه گسترده- ای را شامل می شود که در این پژوهش، تعدادی از آنها بررسی میگردد. در این پژوهش سعی بر آن است که با اندازه گیری میزان صبوربودن و زیان گریزی سهام داران، رابطه این رفتارها با سیاست تقسیم سود بررسی شود. داده های موردنیاز برای انجام تحقیق حاضر، از بانک های اطلاعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران برای 77 شرکت، در یک دوره 5 ساله از 1386 تا 1390 جمع آوری شد و رابطه بین متغیرها از طریق آزمون های ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه بررسی شد. در نهایت رابطه معناداری میان صبور بودن و سیاست تقسیم سود بر اساس شاخص تاریخ شروع پرداخت سود و شاخص میزان تعدیل سود یافت نشد. از سوی دیگر رابطه بین نسبت تقسیم سود و شاخص رشد سود شرکت، معنادار اما معکوس میباشد. در نتیجه بر اساس معیار شاخص رشد سود شرکت، رابطه معناداری بین سیاست تقسیم سود و زیانگریزی سهامداران وجود دارد. اما بر اساس شاخص ریسک بازار رابطه معناداری میان زیان گریزی و سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یافت نشد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.