Skip to main content
فهرست مقالات

پیدایش و رشد ادبیات تطبیقی در هند

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 69 تا 84)

هند، کشوری با یک زبان رسمی و 22 زبان اصلی و ادبیاتی متفاوت، راه طولانی و پرپیچ و خمی را در حوزة ادبیات تطبیقی ب هخصوص پس از دوران استعمار پیموده است. در این مقاله، با نگاهی مختصر به تاریخ پرفراز و نشیب دانشگاه جاداوپور، که رشتة ادبیات تطبیقی نخستی نبار در سال 1956 در آنجا تاسیس شد، و سپس با بررسی شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ادبی آن دوران، کمی قبل و بعد از استعمار، خواهیم دید که این رشتة جوان علوم انسانی چرا و با چه هدفی در هند شکل گرفت و نیازهای فرهنگی و ادبی جامعة هند چگونه موجب دوام و رشد آن شد. البته تاسیس این رشته در ابتدای راه با مشکلاتی همراه بود. از جمله اینکه سلطة مطلق ادبیات انگلیس بر ادبیات هند، یا آشنایی نویسندگان و ادیبان هند با ادبیات سایر کشورها تنها از طریق ادبیات انگلیس، و از همه مه متر وجود زبا نها و ادبیات مختلف در کشور سبب اختلاف میان مردم شده بود و هر قومی م یخواست بر دیگری سلطه یابد و از امکانات بیشتری برخوردار باشد. در نهایت، محققان و نویسندگان با پذیرش این واقعیت که تنوع چاشنی و مایة غنای حیات فکری و ادبی است، به این نتیجه رسیدند که مطالعه، بررسی، توسعه و گسترش ارتباطات ادبی هند با دیگر کشورها تنها با درنظر گرفتن همة زبا نهای محلی و ادبیات شرق و غرب به عنوان یک کل از طریق تاسیس رشتة ادبیات تطبیقی امکا نپذیر است. آشنایی با شرایط و نحوة آغاز ادبیات تطبیقی در هند م یتواند برای ما که هنوز در آغاز راه هستیم مفید باشد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.