Skip to main content
فهرست مقالات

ادبیات جهان: از اندیشه تا نظریه

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (19 صفحه - از 23 تا 41)

این مقاله به بررسی سیر تکوینی «ادبیات جهان»از قرن نوزدهم تا عصر حاضر می پردازد گونه اولین اندیشمند و ادیبی بود که اندیشه«ادبیات جهان»را مطرح کرد.طرح گوته-مانند هر اندیشة دیگری برخاسته از شرایط تاریخی و فرهنگی زمان خود بود. گوته در پی آن بود که مشترکات فرهن گهای شرق و غرب را بیابد و آن گاه بر اساس این مشترکات آنها را به هم پیوند زند. اجرای چنین وظیفة خطیری فقط از عهدة ادبیات برم یآمد. بر اساس همین باور بود که گوته دیوان غرب ی شرقی خود را نوشت. بدین سان، گوته راه را برای دیگر متفکران و پژوهشگران عرصة ادبیات گشود. ملتزل، اولین سردبیر نشریة تخصصی ادبیات تطبیقی در جهان، به ادبیات کشورهایی که در حاشیة ادبیات کشورهای قدرتمند سیاسی اروپایی قرار گرفته بودند توجه خاصی مبذول داشت. فریدریش، ولک و آلدریج و بعدها اسپیواک و باسنت و برنهایمر از اروپامحور شدن ادبیات تطبیقی انتقاد کردند و چنین رویکرد خو  دمحور و خودشیفته ای را محتوم به افول دانستند. از اواخر دهة نود قرن بیستم و در طول دهة اول قرن بیست ویکم دمراش نظریة ادبیات جهان خود را در چارچوبی روشمند و منسجم مطرح نمود. نظریة دمراش که با ترجم هپژوهی ارتباط تنگاتنگی دارد به بررسی گردش و سیر یک اثر ادبی واحد در جهان و تغییراتش می پردازد. به عقیدة وی ادبیات جهان رویکردی جدید در قلمرو پویای پژوه شهای ادبیات تطبیقی است و بیش از پیش بر ضرورت تقویت و گسترش مرزهای این رشته در محی طهای دانشگاهی دنیا صحه می گذارد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.