Skip to main content
فهرست مقالات

تصویر شناسی به منزله ی خوانش متون نثر معاصر فرانسه و فارسی

نویسنده:

مترجم:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 100 تا 115)

تصویرشناسی،بررسی تصویر«دیگری»در متون ادبی،نوعی خوانش ادبیات تطبیقی است که در بیست سال اخیر برای تحلیل تصاویری که در متون داستانی و سفرنامه ها به کار رفته در اروپا رایج شده است. از آنجا که هیچ گاه از تصویرشناسی در مورد ادبیات فرانسه و فارسی استفاده نشده، این مقاله بر آن است تا استفاده از آن را در متون نثر که مبنای ،« دیگری » معاصر فرانسه و فارسی نشان دهد. پس از بحث دربارة مفهوم اندیشة تصویرشناسی است، قواعد تصویرشناسی و مراحل خوانش آن در متون فرانسوی و ایرانی ارائه می شود. پس از آن، از ابزارهای تحلیلی، مانند کلیشه و تصویر و الگوی قالبی، در مورد نمونه های ادبی در این دو ادبیات بحث می شود. سرانجام پرسش به عنوان نمونة «؟ مگر می شود ایرانی بود » مشهور مونتسکیو در نام ههای ایرانی2 که بازنمایندة خوانش تصویرشناسی مطرح خواهد شد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.