Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه ی وضعیت گذران اوقات فراغت جوانان شهری با پایگاه اقتصادی - اجتماعی

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (32 صفحه - از 23 تا 54)

برداشت افراد از فراغت و نحوه ی گذران اوقات فراغت برحسب شرایط اجتماعی و تاریخی و دوره ی زندگی متفاوت است. اما در غالب جوامع و در اکثر شرایط اجتماعی اوقات فراغت به طور بالقوه در قشر جوان آسیب هایی را در بر دارد. در دوران معاصر، افزایش سال های تحصیل و دیررسی ورود انسان به بازار کار و افزایش سن ازدواج، دورانی نسبتا طولانی را در زندگی انسان ها پدید آورده که جوانی خوانده می شود. انسان جدید از کودکی مستقیما به بزرگسالی قدم نمی گذارد بلکه دوره ای در زندگی او رخ نموده است که با فقدان یا قلت مسئولیت پذیری مترادف است و در آن اوقات فراغت سهم بزرگی یافته است. بنا بر نظر بوردیو ذائقه ی فعالیت های فراغتی افراد متاثر از زمینه های مختلفی است که منشا طبقاتی آن هاست. این پژوهش با استفاده از دیدگاه نظری پی یر بوردیو در خصوص جامعه شناسی اوقات فراغت انجام شده است. این تحقیق از نوع علی است که با استفاده از تکنیک اسنادی، از نوع تحلیل ثانویه است. جامعه ی آماری در تحقیق حاضر تمام جوانان ۲۹- ۱۵ ساله ی ساکن در نقاط شهری کشور است؛ که به تحلیل داده های طرح آماری «گذران وقت» که در نیمه ی دوم (پاییز و زمستان) سال ۱۳۸۷ توسط مرکز آمار ایران اجرا گردیده با استفاده از نرم افزار spss پرداخته است. متغیر مستقل تحقیق، پایگاه اقتصادی- اجتماعی است که بر اساس وضع سواد و تحصیلات، وضعیت اشتغال و وضع فعالیت، امکانات در اختیار خانوار، نوع مسکن و نوع مالکیت مسکن، در سطح معیار مقیاس فاصله ای و از گروه های طبقاتی (بالا، متوسط و پایین) در سطح سنجش رتبه ای استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که پایگاه اقتصادی- اجتماعی افراد بر نحوه ی گذران اوقات فراغت آنان موثر است و میانگین هر یک از انواع اوقات فراغت در بین دو گروه مردان و زنان تفاوت معنی داری وجود دارد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.