Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی بازده داراییهای تقویم شده بر اساس تعدیل تورمی و تسعیر نرخ ارز (مطالعه موردی شرکت ایران خودرو)

نویسنده:

(14 صفحه - از 43 تا 56)

کلیدواژه ها :

حسابداری تورمی ،دارایی ثابت ،نسبت بازده دارایی ها ،تعدیل تورمی ،تسعیر نرخ ارز ،ارزش تاریخی ،ارزش جاری ،مخارج سرمایهای ،اقلام خریدهای داخلی ،سهم ریالی خریدهای خارجی ،استهلاک انباشته ،هزینه های جذب نشده و انحراف قیمتها

کلید واژه های ماشینی : ارز ، تسعیر نرخ ارز ، نرخ بازده دارایی‌های شرکت ایران‌خودرو ، بازده دارایی‌های ثابت مولد ، بازده ، بازده ، مقایسة نرخ بازده دارایی‌های شرکت ، محاسبة بازده دارایی‌های ثابت ، تورمی ، ارزیابی

در این مقاله به منظور به دست آوردن شاخصی برای اندازه گیری توان رقابتی و ارزیابی بهره وری شرکت ایران خودرو، نسبت بازده دارایی های تقویم شده براساس تعدیل تورمی و تسعیر نرخ ارز مورد ارزیابی قرار گرفته است. محققان ضمن محاسبة بازده دارایی های ثابت مولد به ارزش جاری (در سه حالت مختلف) و در نهایت به تجزیه و تحلیل شکاف بین بازده دارایی های ثابت مولد به ارزشهای تاریخی و شاخص محاسبه شده پرداخته اند. همچنین در این پژوهش مقایسة نرخ بازده دارایی های شرکت ایران خودرو با شرکتهای خودروساز بینالمللی بررسی شده است و در پایان علاوه بر تحلیلهای مختلف روند بازده با متغیرهای اثرگذار، راهکارهایی به شرکتهای خودروساز و شرکت ایران خودرو ارایه شده است.

خلاصه ماشینی:

"در این مقاله به منظور به دست آوردن شاخصی برای اندازه گیری توان رقابتی و ارزیابی بهره وری شرکت ایران خودرو، نسبت بازده دارایی های تقویم شده براساس تعدیل تورمی و تسعیر نرخ ارز مورد ارزیابی قرار گرفته است. انگیزة پرداختن به موضوع پژوهش به دست آوردن ابزاری است که بهتر بتوان بازده دارایی های ثابت مولد به قیمتهای جاری شرکت ایران خودرو را بررسی و همینطور با شناخت دقیق نسبت بازده داراییهای تقویم شده (تسعیر شده) بهتر میتوان در مورد کارآمدی و توان رقابتی شرکتها اظهار نظر کرد و در نهایت میتوان شاخصی برای مقایسة توان رقابتی شرکت ایران خودرو با شرکتهای خودروساز جهانی به دست آورد. محاسبة واقعی نسبتهای بازده داراییهای ثابت محاسبة روند بازدهی از طریق مقایسة چند سالة نسبت بازده دارایی ها در شرکت ایران خودرو ارزیابی بازدهی سرمایه در شرکت ایران خودرو در سالهای گذشته مقایسة نسبتهای محاسبه شده با برخی شرکتهای خودروساز بین المللی مشابه روش شناسی تحقیق تحقیق حاضر در بخش مباحث نظری از طریق مطالعات کتابخانه ای و با بهره گیری از پایگاههای اطلاعاتی اینترنتی و در بخش عملی و محاسباتی از روش پیمایشی بهصورت نظرخواهی کارشناسی از صاحبنظران صورت پذیرفته است. محاسبات و یافته های تحقیق به منظور محاسبة روند نسبت بازده داراییهای ثابت مولد (به ارزشهای جاری) ایران خودرو در محدودة زمانی 80 ـ 1373، ابتدا براساس تعدیلات تورمی و تسعیر نرخ ارز، ارزشهای جاری داراییهای ثابت مولد شرکت از دارایی های ثابت مولد (به ارزشهای تاریخی) به دست آمده و سپس برای محاسبة بازده دارایی ها (به ارزشهای جاری) سه حالت مختلف برای محاسبة آن تعریف شده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.