Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط تعداد تماشاگران با کورتیزول بزاقی و عملکرد داوران فوتبال

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 83 تا 92)

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط تعداد تماشاگران با کورتیزول بزاقی و ارزیابی عملکرد داوران لیگ برتر فوتبال است. جامعة آماری تعداد 15 داور لیگ برتر (مرد) در فصل 88-87 بودند، که داوطلب شرکت در این پژوهش شدند. کورتیزول بزاقی آنان در سه مرحله، روز پیش از مسابقه، نیم ساعت پیش و پس از مسابقه اندازه‌گیری شد. پس از کسب آمار تماشاگران از مسئول ورزشگاه و سرپرست مسابقات، برگ ارزشیابی عملکرد داوران از ناظر بازی گرفته شد. داده­ها با استفادهاز آزمون‌های آماری پیرسون، تی وابسته و تحلیل واریانس با اندازه­­های تکراری تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که تعداد تماشاگران با کورتیزول پیش و پس از مسابقه رابطۀ معناداری ندارد، ولی با عملکرد رابطۀ منفی معناداری دارد. عملکرد با کورتیزول پس از مسابقه رابطۀ مثبت معناداری نشان داد و تجربۀ داوران با کورتیزول پیش از مسابقه رابطۀ منفی معناداری داشت. همچنین نتایج حاکی از آن بود که کورتیزول بزاقی پس از مسابقه نسبت به سایر مراحل افزایش چشمگیری دارد. نتایج نشان می­دهد که در این زمینه به علم روان‌شناسی ورزشی برای آموزش راهکارهای مقابله با استرس به داوران نیاز است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.