Skip to main content
فهرست مقالات

زنانه شدن فضای شهری در ایران امروز، با تکیه بر فضای کلان‌شهر تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (26 صفحه - از 107 تا 132)

کلیدواژه ها :

زنانه شدن فضاهای شهری ،دیدگاه‌های فمینیستی ،استراتژی‌های زنانه ،چرخش فضایی

کلید واژه های ماشینی : زنان ، فضاهای شهری ، شهر تهران ، خیابان ، فضای کلان‌شهر تهران ، تهران ، تهران ، فضای شهری در ایران ، شهر تهران زنانه ، آموزش

در این پژوهش به مناسبات زن و شهر از منظر زنانه شدن فضاهای شهری پرداخته شده است؛ زیرا فضای امروز شهر تهران زنانه شده است و زنان با پیش‌روی آرام حضورشان را در شهر تثبیت می‌کنند. روش‌ تحقیق کیفی و میدان تحقیق بر اساس تجربة زیستة نگارنده در شهر تهران شکل گرفته است. شهروندان تهرانی روزانه شاهد حضور زنان در عرصه‌های گوناگون اداری، بازار، آموزشی و فراغتی‌اند. رمزگذاری و رمزگشایی شهر به‌ دست این زنان، به زنانه شدن فضای شهر انجامیده است. هرچند این یافته‌ها با انتقادهایی از طیف زنان در گروه‌های فمینیستی مواجه خواهد شد، اما بی‌شک نمی‌توان تغییرات زنانه شدن یک‌صد سال اخیر در فضاهای شهری را نادیده انگاشت.

خلاصه ماشینی:

"اساس دیدگاه نگارنده در دفاع از زنانه شدن فضای شهری در ایران امروز از این واقعیت اجتماعی آشکار سرچشمه می گیرد که میان زن و زندگی به طور کلی و به ویژه زندگی شهری (urban life) امروزی ایران پیوندی ناگسستنی و اجتناب ناپذیر وجود دارد و هرچه زمان پیش می رود و به امروز نزدیک تر می شود، به دلیل مجموعه تحولات اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی ، که طی دوران معاصر و مدرن در جامعة جهانی و جهان ایرانی ١ رخ داده است و در این جا به برخی از این تحولات می پردازیم ، بر اهمیت ، جایگاه ، نقش ها و کارکردهای زن در زندگی فردی و اجتماعی جامعة شهری (urban society) (تعبیری که لوفور (Henri Lefebvre) به کار می برد)٢ و زندگی روزمرة شهری (urban everyday life) افزوده می شود؛ امروزه نظریة اجتماعی ، به ویژه نظریه های شهری این واقعیت را کاملا آشکار کرده اند که رویه ها یا کردارهای فضایی (spatial practices) ماهیت جنسیتی دارند و کردارهای جنسیتی (gender practices) نیز ماهیتی فضایی ."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.