Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه ای نظری و کاربردی پیرامون درجه باز بودن تجاری در کشورهای در حال توسعه

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 163 تا 182)

کلیدواژه ها :

توسعه اقتصادی ،کشورهای در حال توسعه ،مدل اقتصادسنجی ،درجة باز بودن تجاری ،مدل دارویک ،حداقل مربعات وزنی ،حداقل مربعات متغیر مجازی

کلید واژه های ماشینی : درجهء باز بودن تجاری، کشورهای در حال توسعه، تخمین، رگرسیون رشد تولید ناخالص، رشد، رگرسیون، اثر درجهء باز بودن، نتایج تخمین‌های پانل نشان، رشد تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاری

در این مقاله درجهء بازبودن تجاری،از طریق آزمون‌های اقتصادسنجی و با استفاده از مدل و آزمون‌های«داوریک»مورد تحقیق قرار می‌گیرد.هدف از این پژوهش،بررسی درجهء بازبودن‌ تجاری و رابطهء آن با رشد اقتصادی در پاره‌ای از کشورهای در حال توسعه است.برای این منظور،از تخمین پانل استفاده می‌شود.در بررسی پانل،تخمین«حداقل مربعات متغیر مجازی»و تخمین‌های«حداقل مربعات وزنی»مورد استفاده قرار می‌گیرد.نتایج تخمین‌های پانل نشان داده که‌ اثر درجهء باز بودن،بر روی رشد اقتصادی،مثبت است.همچنین،نتایج کاربردی حاصل از تصریح‌ ساده فرم مدل اولیه برای سالهای 1990-1960 در مورد 74 کشور در حال توسعه و توسعه یافته، به‌صورت«مقطعی»مدنظر قرار گرفت.در این رگرسیون رشد تولید ناخالص داخلی سرانه روی‌ درجهء باز بودن تجاری،نرخهای سرمایه‌گذاری و سطح اولیهء تولید ناخالص داخلی(تولید ناخالص‌ سرانهء واقعی در سال 1960)،رگرس شد و وجود رابطهء مثبت میان درجهء باز بودن تجاری و رشد، مورد تأیید قرار گرفت.

خلاصه ماشینی:

"خطوط انتقادی متمایزکنندهء مطالعات سالهای اخیر در مقایسه با تحقیقات گذشته، نشان می‌دهد زمانی‌که سایر متغیرهای توضیحی در معادله مورد استفاده قرار می‌گیرد،ارتباط جزئی میان درجهء باز بودن تجاری و رشد اقتصادی وجود دارد. Productivity Growth به‌طور کلی مشاهده می‌شود که نتایج حاصل از جدول شمارهء(1)،مؤید ارتباط مثبت میان‌ درجهء باز بودن تجاری و رشد اقتصادی است. در جدول(3)نتایج رگرسیونی تخمین پارامترهای(به تصویر صفحه مراجعه شود)،(به تصویر صفحه مراجعه شود)و متغیر درجهء باز بودن‌ در معادلهء سرمایه‌گذاری و فرم خلاصه شدهء معادلهء رشد گزارش شده است. هنوز دلایل خوبی وجود دارد که نشان می‌دهد درجهء باز بودن تجاری مهم است؛اما مقایسهء نتایج تخمین‌زننده‌ای GLS و LSDV در مورد کشورهای توسعه یافته،اهمیت‌ توجه به ویژگی کشورهای تخمین زده شده را بیان می‌دارد. در این جدول،رشد درجهء باز بودن تجاری و اولیه برای تمامی 74 کشور مورد مطالعه؛بجز چهار ببر آسیایی،کشورهای در حال توسعه-بجز چهار ببر آسیایی- کشورهای توسعه یافته-بجز هنگ‌کنگ-گزارش شده است. نتیجهء جالب توجهی که از جدول شمارهء(4)حاصل می‌شود این است که رشد درجهء باز بودن برای کشورهای در حال توسعه(در مقایسه با متغیر ساختاری درجهء باز بودن اولیه)1 قوی‌تر است و از اهمیت آماری بسیار بالایی(حتی وقتی ببرها شامل نمونه می‌شوند)برخوردار هستند. در این رگرسیون رشد تولید ناخالص داخلی سرانه روی درجهء باز بودن تجاری،نرخهای سرمایه‌گذاری و سطح اولیهء تولید ناخالص داخلی(تولید ناخالص سرانهء واقعی در سال 1960)رگرس گردید و وجود رابطهء مثبت میان درجهء باز بودن تجاری و رشد اقتصادی نیز مورد تأیید قرار گرفت."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.