Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه رابطه ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی با معیارهای حسابداری در بورس اوراق بهادار

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 237 تا 262)

کلیدواژه ها :

قیمت سهام ،سود اقتصادی ،ارزش افزوده اقتصادی ،ارزش افزوده بازار ،بورس اوراق‌ بهادار تهران ،مدیریت مبتنی بر ارزش

کلید واژه های ماشینی : ارزش افزوده بازار ، بورس اوراق بهادار تهران ، بورس اوراق بهادار تهران همبستگی ، ارزش ، بازده حقوق صاحبان سرمایه ، معیارهای حسابداری در بورس اوراق ، حسابداری ، معیار ، سرمایه ، معیارهای ارزیابی عملکرد

حداکثر سازی ثروت سهامدار عمده‌ترین هدف واحد تجاری است.امروزه از ارزش‌ افزوده اقتصادی به‌عنوان برترین شاخص ارزیابی عملکرد داخلی-که شاخصی از افزایش ارزش‌ سهامدار است-یاد می‌کنند.این شاخص رابطه نزدیکی با شاخص ارزش افزوده بازار دارد.تحقیقات‌ متعددی در سطح بین‌المللی انجام شده که با این نظر که ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سایر معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی بیشترین همبستگی را با ارزشهای بازار دارد،موافق می‌باشد. این پژوهش به بررسی این موضوع می‌پردازد که بین این دو شاخص ارزش افزوده‌ اقتصادی و ارزش افزوده بازار با معیارهای ارزیابی عملکرد در حسابداری،ارتباطی وجود دارد تا بر اساس آن بتوان به مناسبترین معیار ارزیابی عملکرد داخلی-که نماینده‌ای از ارزش افزوده بازار نیز محسوب شده و اتصال قوی و منطقی با ارزشهای بازار داشته باشد-دست یافت. به‌طور خلاصه نتیجه بررسی انجام شده این است که در شرکتهای پذیرفته شده در بورس‌ اوراق بهادار تهران،معیار ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سایر معیارهای مورد بررسی با ارزش‌ بازار مرتبط است.بنابر این پیشنهاد می‌شود از معیار ارزش افزوده اقتصادی به‌عنوان شاخص ارزیابی‌ داخلی و خارجی به‌علت رابطه قوی آن با ارزش افزوده بازار استفاده شود.

خلاصه ماشینی:

"بنابر این پرسش اصلی پژوهش به این‌صورت بیان می‌شود که«چه رابطه‌ای میان ارزش افزوده‌ بازار با ارزش افزوده اقتصادی و بازده حقوق صاحبان سرمایه و بازده سرمایه‌گذاری و رشد سود هر سهم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟»و اینکه آیا می‌توان از ارزش افزوده اقتصادی به‌عنوان شاخصی از ارزش سهامدار و معیاری مناسب و جایگزین معیارهای سنتی حسابداری استفاده نمود؟ادبیات و پیشینه تحقیق EVA مفهوم جدیدی نیست. Fernandez,"EVA,Economic Profit and Cash Value Added do NOT Measure فرضیه اصلی‌1:بین ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی معناداری وجود دارد. فرضیه اصلی‌2:بین ارزش افزوده بازار با معیارهای سودآوری و عملکرد(نظیر بازده‌ حقوق صاحبان سرمایه،بازده سرمایه‌گذاری و رشد سود هر سهم)در شرکتهای پذیرفته شده‌ در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی معناداری وجود دارد. فرضیه اصلی‌3:بین ارزش افزوده اقتصادی با معیارهای سورآوری و عملکرد(نظیر بازده حقوق صاحبان سرمایه،بازده سرمایه‌گذاری و رشد سود هر سهم)در شرکتهای پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی معناداری وجود دارد. نتایج آزمون فرضیه فرعی اصلی 3 به شرح زیر است: فرضیه فرعی الف)بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده حقوق صاحبان سرمایه در شرکتهای‌ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی معناداری وجود دارد. در مجموع می‌توان این نظریه را پذیرفت که بین ارزش افزوده بازار با ارزش افزوده اقتصادی و معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی‌ نظیر ROE ، ROI و رشد EPS در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران‌ رابطه معناداری وجود دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.