Skip to main content
فهرست مقالات

تفاوت در اندازه نانوذرات؛ بررسی شروط جدید و ابتکاری بودن در اختراعات فن آوری نانو مقاله

نویسنده:

(‎22 صفحه - از 135 تا 156 )

چکیده:

همزمان با افزایش روزافزون تقاضانامه ها برای ثبت اختراعات مربوط به فن آوری نانو، مباحث حقوقی مختلفی پیرامون چالش های ثبت این قبیل اختراعات به وجود آمده است . در این میان ، از آنجایی که اختراعات فن آوری نانو عمدتا به واسطه ی اندازه بسیار کوچکشان (nm ١٠٠>) توصیف می شوند، این سوال مهم مطرح می شود که آیا مواد کوچک شده در مقیاس نانو نسبت به مواد با مقیاس بزرگتر از نظر حقوق ثبت اختراع جدید محسوب می شوند؟ همچنین ، مواد در مقیاس نانو و کابردهای آنها می بایستی واجد چه شرایطی باشند تا به عنوان اختراع متضمن گام ابتکاری تلقی گردند. مقاله حاضر درصدد است تا با توجه به خصوصیات اختراعات فن آوری نانو دشواری های ثبت چنین اختراعاتی را شناسایی کند و در ادامه به بررسی راه حل های موجود بپردازد.

خلاصه ماشینی:

"برای مثال ، آیا کوچک سازی مواد قبلا شناخته شده متضمن گام ابتکاری است ؟ به عبارت دیگر، آیا فرد ماهر در صنعت مربوطه کاهش اندازه ی مواد شناخته شده را امری بدیهی تلقی می کند یا خیر؟ اصولا اختراعات فن آوری نانو می بایست واجد چه شرایطی باشند تا دارای گام ابتکاری باشند؟ در ادامه ی مقاله با نگاهی به رویه ی عملی اداره ی اروپایی ثبت اختراع ، چگونگی احراز شرط گام ابتکاری در این نوع از اختراعات مورد مطالعه قرار می گیرد. در مورد شرط جدید بودن ، نظر به این که اختراعات فن آوری نانو عمدتا به واسطه اندازه بسیار کوچکشان توصیف می شوند، چالش عمده از این مسأله ناشی می شد که آیا اطلاعات موجود درباره ی مواد در مقیاس بزرگ تر پیش از زمان تسلیم تقاضانامه ی ثبت اختراع موجب زوال وصف جدید بودن می شود؟ با مطالعه آرای هیأت های تجدیدنظر اداره ی اروپایی ثبت اختراع و همچنین مقررات مربوطه روشن گردید که در صورتی که اختراعات مرتبط با فن آوری نانو واجد یکی از سه معیار ارائه شده باشند، جدید بودن آنها مورد تصدیق قرار خواهد گرفت . راجع به شرط دارا بودن گام ابتکاری ، سؤال اصلی در اینجا بودکه آیا کوچک سازی و کاهش اندازه ی مواد قبلا شناخته شده موجب می شود تا اختراعات در مقیاس نانو ابتکاری قلمداد گردند؟ همانطور که در مقاله پیش رو مطرح شد، برای رسیدن به پاسخ این پرسش ، باید بررسی شود که آیا اطلاعات موجود در فن یا صنعت قبلی پیرامون مواد و دستگاه های یکسان (خواه در مقیاس بالاتر خواه در موارد تداخل کمینه یا بیشینه ی اندازه ) فرد ماهر در صنعت مربوطه را ارشاد به حدس زدن اجزای اختراع و در نهایت ، رسیدن به نتیجه ی مشابه می کند."

کلیدواژه ها:

اختراعات فن آوری نانو ، تفاوت در اندازه ی نانو ذرات ، جدید و ابتکاری بودن

کلید واژه های ماشینی:

اختراع ، اختراعات فن‌آوری نانو ، ثبت اختراع ، اختراعات فن‌آوری نانو دشواری‌های ثبت ، نانومتر ، نانو ذرات ، بررسی شروط جدید و ابتکاری ، حقوق ثبت اختراع جدید ، مواد در مقیاس نانو ، اختراعات مربوط به فن‌آوری نانو


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Membership.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.