Skip to main content
فهرست مقالات

ویژگیهای تزیین در کلیساهای قفقاز

نویسنده:

(3 صفحه - از 5 تا 7)

گروه پژوهشی هنر قفقاز متشکل از چهار پژوهشگر با بکارگیری روش مبتنی بر کشف، جلوههایی از تمدن سرزمین قفقاز را در قالب مقدورات سفری 18 روزه مورد شناسایی و معرفی قرار داد. این نوشتار، بیانیه تحلیلی مستخرج از مطالعات گروه هنر است. راهبرد کلی گروه چنان تبیین شد که از پرداختن به نمونههای زیاد آثار هنری و معماری این سرزمین خودداری شود و مهمترین نمودهای این عرصه در ابعادی محدود و با دقت بیشتر مورد توجه قرار گیرد. محور مشخص فعالیت، به تبارشناسی تزئینات در کلیساهای گرجستان و ارمنستان معطوف بود. تزئین، بیرونیترین لایه ارتباط اثر هنری با مخاطب و به مثابه نمود اثر )ویترین(، بارزترین ویژگیهای بصری و شکلی طرح و به تبع آن مفاهیم ذهنی، باورها و هنجارهای طراحان را به ناظرین منتقل میکند. همانطورکه بررسیهای پیشین نشان میداد، عمدهترین جلوههای بجامانده از تمدن دورۀ سنت منطقه قفقاز در معماری کلیساها حفاظت شده که بررسی ویژگیهای تزئین در این فضاها جنبههای مختلفی از دگرگونی باورها و ارزشهای این ملت را نشان میدهد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.