Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین ابعاد جهت گیری مذهبی یا سلامت روانی و اختلالهای روانشناختی

نویسنده:

ISC (8 صفحه - از 35 تا 42)

کلیدواژه ها :

جهت‌گیری مذهبی ،اختلالهای روانی ،سلامت‌ روانی

کلید واژه های ماشینی : ابعاد جهت‌گیری مذهبی ، جهت‌گیری مذهبی ، سلامت روانی ، اختلالهای روانی ، سلامت روانی و اختلالهای روانشناختی ، افسردگی ، ارزنده‌سازی مذهبی و کامجویی ، جهت‌گیری مذهبی و ابعاد ، اضطراب ، مقیاس

به منظور بررسی رابطه بین ابعاد جهت‌گیری مذهبی و ابعاد مختلف‌ سلامت-اختلال روانی،120 دانشجوی پسر و دختر از دانشگاه تهران‌ با شیوه نمونه‌برداری تصادفی در دسترس انتخاب شدند.جهت‌گیری‌ مذهبی با استفاده از مقیاس امکان ارزشیابی چهار بعد مرتبط با مذهب‌ (جهت‌گیری مذهبی،سازمان‌یافتگی مذهبی،ارزنده‌سازی مذهبی و کامجویی)و ابعاد سلامت-اختلال روانی با به کارگیری مقیاس 9 بعدی بازبینی شده فهرست نشانه‌ها (SCL-90-R) دروگاتیس که به‌ ارزشیابی مشکلات بدنی شکل،وسواس بی‌اختیاری،حساسیت در روابط بین فردی،افسردگی،اضطراب،خصومت،هراس،افکار پارانوییدی و روان گسستگی می‌پردازد،ارزیابی شدند.نتایج نشان دادند که از بین‌ ابعاد مختلف جهت‌گیری مذهبی در مجموع،کامجویی،سازمان‌نایافتگی‌ مذهبی و ارزنده‌سازی،الگوی منسجمی را برای تبیین شاخص کلی‌ اختلالهای روانی مطرح می‌سازند.

خلاصه ماشینی:

"رابطه بین ابعاد جهت‌گیری مذهبی،سلامت روانی و اختلالهای روانشناختی‌ Health and Psychological Disorders The Relationship Between Dimensions of Religious Orientation Mental دکتر هادی بهرامی احسان‌ دانشگاه تهران شیما تمنایی‌فر دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزیستی‌ و توانبخشی زینب بهرامی احسان‌ دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گیلانچکیده به منظور بررسی رابطه بین ابعاد جهت‌گیری مذهبی و ابعاد مختلف‌ سلامت-اختلال روانی،120 دانشجوی پسر و دختر از دانشگاه تهران‌ با شیوه نمونه‌برداری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. جهت‌گیری‌ مذهبی با استفاده از مقیاس امکان ارزشیابی چهار بعد مرتبط با مذهب‌ (جهت‌گیری مذهبی،سازمان‌یافتگی مذهبی،ارزنده‌سازی مذهبی و کامجویی)و ابعاد سلامت-اختلال روانی با به کارگیری مقیاس 9 بعدی بازبینی شده فهرست نشانه‌ها (SCL-90-R) دروگاتیس که به‌ ارزشیابی مشکلات بدنی شکل،وسواس بی‌اختیاری،حساسیت در روابط بین فردی،افسردگی،اضطراب،خصومت،هراس،افکار پارانوییدی و روان گسستگی می‌پردازد،ارزیابی شدند. جدول 1:میزان همبستگی بین ابعاد جهت‌گیری مذهبی و انواع اختلالهای روانی (به تصویر صفحه مراجعه شود) *05/0> P **01/0> P براساس یافته‌های پژوهش از مجموع 9 شاخص‌ مطرح شده در SCL-90-R تنهای یکی از شاخصهای‌ اختلال(اضطراب)با جهت‌گیری مذهبی ارتباط دارد. جدول 2:نتایج تحلیل مجموعه متغیرهای پیش‌بین برای برآورد بهترین الگوی پیش‌بین از طریق آماره CP مالو (به تصویر صفحه مراجعه شود) به منظور بررسی روابط بین همه متغیرهای پیش‌بین، ابعاد مختلف جهت‌گیری مذهبی و شاخص عمومی اختلالها، ابتدا از الگوی تحلیلی و آماره مالو CP 1استفاده شد. جدول 5:ضرایب تحلیل رگرسیون چندگانه (به تصویر صفحه مراجعه شود) براساس نتایج به دست آمده معادله پیش‌بین را می‌توان‌ چنین خلاصه کرد: +(38/2)x(ارزنده‌سازی)+(26/5)x(کامجوی)شاخص اختلالهای روانی‌ 6/0+(41/2+)x(سازمان‌نایافتگی مذهبی)بحث نتایج این پژوهش نشان می‌دهند که از مجموعه‌ مؤلفه‌های مذهبی،بالاترین مقدار همخوانی با نشانه‌های‌ اختلال،به ترتیب در بعد کامجویی،سازمان‌نایافتگی و ارزنده‌سازی مذهبی مشاهده می‌شود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.