Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین زمان واکنش با هوش و سطح اضطراب

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 53 تا 62)

کلیدواژه ها :

هوش ،اضطراب پنهان ،زمان واکنش ساده ،زمان واکنش تمایزی ،زمان‌ واکنش انتخابی ،اضطراب آشکار

کلید واژه های ماشینی : زمان واکنش ، اضطراب ، هوش ، زمان واکنش ساده ، هوش و سطح اضطراب ، آزمون ، آزمون ، زمان واکنش با هوش ، اضطراب آشکار ، بررسی زمان واکنش انتخابی نشان

به منظور بررسی رابطه بین زمان واکنش،هوش و سطح اضطراب،36 دانشجوی زن و 29 دانشجوی مرد دانشگاه تهران به آزمون زمان‌ واکنش(داندرز،1968)،مقیاس اضطراب کتل و آزمون ماتریسهای‌ پیشرونده ریون پاسخ دادند.نتایج نشان دادند که بین زمان واکنش‌ ساده و هوش(002/0- P و 373%-- r )و بین هوش و اضطراب‌ آشکار(38%- P و 257%-- r و اضطراب کل(22%-- P و 284%-- r )رابطه منفی وجود دارد.بررسی زمان واکنش انتخابی‌ نشان داد که نتایج مردان به‌طور معناداری از زنان برتر بود.با این‌ وجود،بین هوش و سطح اضطراب در دو جنس تفاوت معنادار وجود نداشت.همچنین،همبستگی بین زمان واکنش و اضطراب معنادار نبود.

خلاصه ماشینی:

"رابطه بین زمان واکنش با هوش و سطح اضطراب‌ The Relationship between Reaction Time,Intelligence,and Anxiety مریم ضیایی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دکتر شعله امیری دانشگاه اصفهانچکیده به منظور بررسی رابطه بین زمان واکنش،هوش و سطح اضطراب،36 دانشجوی زن و 29 دانشجوی مرد دانشگاه تهران به آزمون زمان‌ واکنش(داندرز،1968)،مقیاس اضطراب کتل و آزمون ماتریسهای‌ پیشرونده ریون پاسخ دادند. نتایج نشان دادند که بین زمان واکنش‌ ساده و هوش(002/0- P و 373%-- r )و بین هوش و اضطراب‌ آشکار(38%- P و 257%-- r و اضطراب کل(22%-- P و 284%-- r )رابطه منفی وجود دارد. به عنوان‌ مثال،در حالی که برخی از پژوهشها نشان داده‌اند که‌ بین اضطراب و هوش رابطه منفی وجود دارد،این رابطه‌ در پژوهشهای دیگر تأیید نشده است. جدول 1:میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای زمان واکنش،اضطراب و هوش به تفکبک جنس (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به داده‌های جدول 1،به‌طور کلی میانگین‌ زمان واکنش انتخابی از دو نوع دیگر بیشتر است. این نتایج نشان‌ می‌دهند که بین زمان واکنش ساده و هوش(01/0> P ) و همچنین بین اضطراب آشکار و اضطراب کل و هوش‌ رابطه منفی وجود دارد(به ترتیب 257%-- r و 284%-- r ). اما ضریب همبستگی بین زمان واکنش‌ ساده وهوش 373%-به دست آمد که این یافته‌ها با نتایج تحقیقات آیزنک(1988)که رابطه زمان واکنش‌ انتخابی با هوش را بیش از زمان واکنش ساده می‌دانست، همخوان نیستند. همچنین با انجام این پژوهش در گروهی با سطح اضطراب بالاتر از حد میانگین،می‌توان با اطمینان‌ بیشتری در مورد رابطه بین زمان واکنش و اضطراب‌ نتیجه‌گیری کرد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.