Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مشکلات مدیریت کلاسهای تربیت بدنی از دیدگاه معلمان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 41 تا 50)

کلیدواژه ها :

مدیریت کلاس ،راهکارها و آموزش‌ تربیت بدنی

کلید واژه های ماشینی : بررسی مشکلات مدیریت کلاسهای تربیت‌بدنی ، معلمان ، معلمان ، کلاس ، تربیت‌بدنی ، کلاسهای تربیت‌بدنی از دیدگاه معلمان ، معلم تربیت‌بدنی مدرسه‌های راهنمایی ، دبیران ، معلم تربیت‌بدنی ، مشکلات

هدف این تحقیق،بررسی سه جنبه از مشکلات مربوط به مدیریت کلاس تربیت بدنی است.ابزار گردآوری‌ اطلاعات،پرسشنامه بود که از مقاله‌ای مشابه عنوان تحقیق(مک کرمک)1با اعتبار 70 درصد،استخراج و ترجمه شد.ابتدا پرسشنامه برای اظهار نظر تخصصی،در اختیار مشت نفر از استادان گروه علوم تربیتی، مدیریت و تربیت بدنی قرار گرفت.پرسشنامهء سه بعد مدیریت کلاس،شامل:مشکلات رفتاری شاگردان و روشهای کلاسداری بود و تأثیر سایر عاملهای آموزشی بر آن دو را اندازه‌گیری می‌کرد که پس از اصلاح و نتظیم‌ در یک مطالعهء راهنما،30 نفر از معلمان تربیت بدنی،دانشجویان و معلمان سایر شهرستانها به آن پاسخ‌ دادند.اعتبار آن با استفاده از ضریب‌آلفا کرونباخ 87 درصد،برآورد شد.این پرسشنامه در اختیار کل جامعهء آماری،150 نفر معلم تربیت بدنی مدرسه‌های راهنمایی و دبیرستان شهر رشت قرار گرفت که 128 پرسشنامه‌ (33/85)باز کردانده شد.برای تجزیه و تحلیل اطلاعات،از برنامهء کامپیوتری« spss »و از آزمون«خی‌دو» برای آزمون فرضیه‌های تحقیق در سطح 05/0> P استفاده د.نتایج نشان دادند که مشکلات مربوط به سایر عاملهای آموزشی،شایع‌تر از مشکلات مربوط به رفتار شاگردان است.از بین مشکلات مربوط به سایر عاملهای‌ آموزشی نیز،کمبود آموزش،مطالعهء دبیران و سپس امکانات رفاهی و آموزش مدرسه،بالاترین اولویت را داشت.همچنین از دیدگاه دبیران تربیت بدنی،پرخاشگری و بی‌نظمی،دو مشکل رفتاری شایع در ادارهء کلاس تربیت بدنی است.از بین روشهای گوناگون کلاسداری،روش ارتباط مثبت عاطفیی-اجتماعی،نظارت و کنترل بر کلاس،توسط معلمان بیشتر استفاده می‌شد.

خلاصه ماشینی:

"واژه‌های کلیدی:مدیریت کلاس،راهکارها و آموزش‌ تربیت بدنیمقدمه به نظر می‌رسد که چگونگی ادارهء کلاس تربیت‌ بدنی در مدرسه،نسبت به سایر جنبه‌های کلاس‌ کمتر مورد توجه قرار گرفته است(11). مقایسهء بین مشکلات مدیریتی مربوط به‌ رفتار دانش‌آموزان در کلاسهای معلمان با سابقه‌ و کم سابقه نشان داد که بین این دو گروه،تفاوت‌ معنی‌داری وجود نداشت و هر دو گروه،عامل‌ «پرخاشگری»و«بی‌نظمی»را شایع‌ترین مشکلات‌ بیان کرده‌اند(جدول 1). درصد مشکلات متداول مربوط به سایر عاملهای آموزشی(گزینه‌های زیاد و بسیار زیاد) (به تصویر صفحه مراجعه شود) و«ارتباط مثبت عاطفی-اجتماعی»را از مؤثرترین‌ روشهای در کنترل کلاس بیان داشته‌اند(جدول 2). از طرف دیگر،با مقایسهء مشکلات مدیریتی مربوط به‌ سایر عاملهای آموزشی بین معلمان با سابقه و کم سابقه‌ نشان داده شد که این مشکلات بیشتر،از طرف معلمان‌ با سابقه بیان شده و تأکید بیشتر،روی مشکل آموزش‌ و مطالعات دبیران بوده است(جدول 3). بحث و نتیجه‌گیری نتایج تحقیق نشان دادند که رفتار شاگردان در کلاسداری دبیران مشکل زیادی ایجاد نمی‌کند، اما سایر عاملهای آموزشی در مدیریت کلاس تأثیر بیشتری می‌گذارند. بررسی مشکلات مربوط به رفتار شاگردان‌ نشان داد که به ترتیب:پرخاشگری،بی‌نظمی و تنبلی بسیار شایعند و چون پرخاشگری از نظر دبیران مرد(مدرسه‌های پسرانه)،در مدرسه‌های‌ راهنمایی و از نظر دبیران کم سابقه بیشتر گزارش‌ شده است،این موضوع را می‌توان از جنبه‌های‌ متفاوت رشد شخصیت نوجوان(در دورهء راهنمایی‌ و دبیرستان)،اجتماعی-فرهنگی و حتی کمبود امکانات و تجهیزات ورزشی مورد بررسی قرار داد. در آخر،نکتهء مهم و جالب توجه‌ این است که با وجود شیوع این دو مشکل رفتاری‌ کمبود امکانات برای اجرای فعالیتهای ورزشی، دبیران تربیت بدنی هنوز ارتباط مثبت عاطفی- اجتماعی،تشویق،نظارت و کنترل را از جمله‌ روشهای مؤثر برای ادارهء کلاسهای تربیت بدنی در نظر گرفته‌اند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.