Skip to main content
فهرست مقالات

اثر مکمل تورین بر پراکسیداسیون لیپیدی موشهای ویستار بعد از یک وهله فعالیت استقامتی درمانده ساز

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 99 تا 110)

:به منظور بررسی نقش آنتی‌اکسیدانتی تورین بر پراکسیداسیون لیپیدی موشهای ویستار پس از یک وهله فعالیت استقامتی، تعداد 28 موش ویستار سفید آزمایشگاهی در چهار گروه استراحت، استراحت تورین، استقامتی، استقامتی تورین تقسیم‌بندی شدند.پس از دریافت روزانه 500 میلی گرم تورین/ کیلوگرم وزن بدن/روز به صورت محلول 5% به مدت 1 ماه، گروههای استقامتی و استقامتی تورین یک وهله فعالیت استقامتی با شدت 70% حداکثر اکسیژن مصرفی تا حد درماندگی روی نوار گردان انجام دادند.سپس تغییرات غلظت تورین پلاسما و مالوندیید آلدیید سرم( ADM )(شاخص پراکسیداسیون لیپیدی)بین گروهها مقایسه شدند.نتایج این تحقیق نشان داد اگرچه غلظت تورین پلاسما پس از فعالیت تغییر معنی‌داری نداشت، مصرف مکمل تورین، غلظت تورین پلاسمایی را در حالت استراحت(86/84+-416)و بعد فعالیت(22/87+-29/452)به‌طور معنی‌داری در مقایسه با حالت استراحت بدون مصرف مکمل(59/43+-43/301)افزایش داد(01/0 p ).به علاوه، غلظت مالوندییدآلدیید سرم پس از انجام فعالیت در مقایسه با مقدار استراحتی، به‌طور معنی‌داری افزایش یافت(32/0+ع13/2 در مقابل 2/0+-75/0)(01/0 p ).پاسخ افزایش یافته مالوندییدآلدیید سرم پس از فعالیت در گروه مصرف کننده تورین، در مقایسه با گروه فعالیت استقامتی به‌طور معنی‌داری کاهش یافت(03/+-02/1 در مقابل 32/0+-13/2)(01/0 p . نتیجه‌گیری می‌شود موشهای ویستاری که درگیر فعالیتهای دویدن استقامتی هستند در معرض خطر استرس اکسایشی قرار دارند و مصرف مکمل تورین می‌تواند از افزایش پاسخ استرس اکسایشی بعد از فعالیت بکاهد.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.