Skip to main content
فهرست مقالات

نیم رخ علایم و عوامل خطرساز اختلال استرس پس از سانحه در کودکان و نوجوانان زلزله زده بم

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (6 صفحه - از 65 تا 70)

کلیدواژه ها :

نوجوان ،کودک ،اختلال استرس پس از سانحه ،عوامل خطر ،علامت شناسی

کلید واژه های ماشینی : اختلال استرس ، شدت علائم اختلال استرس ، PTSD ، علائم ، زلزله ، کودکان و نوجوانان ، استرس پس از سانحه ، عوامل خطرساز اختلال استرس ، ترس ، عوامل خطر

هدف: هدف مطالعه حاضر، بررسی فراوانی و شدت علائم اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) و بررسی عوامل خطر در ایجاد این اختلال در کودکان و نوجوانان کمتر از 18 سال در معرض زلزله بود. روش: این مطالعه مقطعی - تحلیلی روی 48 کودک و نوجوان کمتر از 18 سال که در فاصله هفته سوم تا چهارم پس از زلزله بم به کلینیک صحرایی مستقر در منطقه مراجعه کرده بودند، انجام شد. ابزارهای مورد استفاده در این مطالعه پرسشنامه های CPSS و STEPP بود. یافته ها: شیوع اختلال استرس پس از سانحه در گروه سنی کمتر از هفت سال، هفت تا 12 سال و 13 تا 18 سال به ترتیب 85%، 1/74% و 6/84% بود. در گروه سنی 13 تا 18 سال فراوانی هر دسته علایم اختلال کمتر از گروه هفت تا 12 سال بود. در گروه بالای هفت سال ناآگاهی از محل والدین، ترس از مرگ در کودک و احساس ناتوانی والد با تشخیص PTSD ارتباط معنی داری داشت. نتیجه گیری: فراوانی و شدت علایم PTSD در گروه های سنی مختلف کودکان و نوجوانان، متفاوت است. بنابراین به نظر می رسد برای تشخیص این اختلال در کودکان و نوجوانان استفاده از ابزارهای تشخیصی دقیق تر ضروری باشد.

خلاصه ماشینی:

"هدف:هدف مطالعه حاضر،بررسی فراوانی و شدت علائم اختلال استرس پس از سانحه‌ (PTSD)و بررسی عوامل خطر در ایجاد این اختلال در کودکان و نوجوانان کمتر از 18 سال‌ روش:این مطالعه مقطعی-تحلیلی روی 48 کودک و نوجوان کمتر از یافته‌ها:شیوع اختلال استرس پس از سانحه در گروه سنی کمتر از هفت سال، سال فراوانی هر دسته علایم اختلال کمتر از گروه هفت تا 12 سال بود. کودکان و نوجوانان در معرض این سانحه بود. پرسشنامه خود گزارشی است و برای کودکان و نوجوانان هفت تا ارزیابی علائم و تشخیص اختلال در کودکان کمتر از هفت‌ در دو گروه سنی هفت تا 13 و 14 تا 18 سال با استفاده از آزمون t جدول 2-شدت علائم اختلال استرس پس از سانحه(PTSD)در تمامی‌ جدول 3-شدت علائم اختلال استرس پس از سانحه(PTSD)در (5) chi-square test جدول 4-توزیع وشدت سه دسته علائم اختلال استرس پس از سانحه(PTSD)در آزمودنی‌های بالای هفت سال(n-41)بر اساس گروه سنی‌ گروه سنی مذکور در جدول 4 نشان داده شده است. جدول 5-توصیف بالینی کودکان کمتر از هفت سال مبتلا به اختلال استرس‌ وجود فراوانتر بودن علامت تجربه مجدد در گروه سنی هفت تا 12 بقیه عوامل خطر مورد بررسی،با تشخیص اختلال استرس پس از سانحه‌ بالینی این موارد در جدول 5 نشان داده شده است. این نکته دلالت دارند که علایم اختلال استرس پس از سانحه در سه دسته علائم اختلال فراوانی کمتری داشت،اما تشخیص PTSD یک از علائم PTSD ،برای تشخیص این اختلال در کودکان و با توجه به فراوانی بیشتر تشخیص PTSD در گروه سنی کمتر"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.