Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه متغیرهای فرهنگی- اجتماعی و نحوه تعامل والدین با نوجوانان در ایران

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (8 صفحه - از 28 تا 35)

هدف: پژوهش حاضر در پی بررسی اثر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر شیوه تربیتی و تعامل والدین با نوجوانان بود. روش: مطالعه توصیفی- مقطعی بوده، 426 مادر از پنج منطقه شهری در تهران، اصفهان و خمینی شهر وارد مطالعه شدند. مقیاس فردگرایی- جمع گرایی و پرسشنامه های اقتدار تربیتی، تعارض والد - نوجوان و مشروعیت اقتدار والدین مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: شیوه های مستبدانه و آسان گیر در شهرهای کوچک، طبقات فقیر و خانواده های سنتی، و شیوه مقتدرانه در شهرهای بزرگ، طبقات مرفه و خانواده های دارای سبک زندگی مدرن شایع تر بود. تعارض بین والدین و نوجوانان در شیوه مقتدرانه کمتر و خفیف تر و در شیوه مستبدانه فراوان و شدید بود. شیوه مقتدرانه با پایبندی مادران به وضع مقررات در مورد مسایل متعارف همراه بود؛ برعکس شیوه آسان گیر با بی علاقگی به وضع مقررات در این زمینه ها مشخص می شد. نتیجه گیری: ناهمگونی ارزش های اجتماعی و فرهنگی در شیوه تربیتی خانواده های ایرانی نمود می یابد و شیوه تربیتی مقتدرانه با سالم ترین شکل روابط خانوادگی همراه است.

خلاصه ماشینی:

"هدف:پژوهش حاضر در پی بررسی اثر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر شیوهء تربیتی و تعامل‌ تعارض بین والدین و نوجوانان در شیوهء مقتدرانه کمتر و مقررات در مورد مسایل متعارف همراه بود؛برعکس شیوهء آسان‌گیر با بی‌علاقگی به وضع‌ والدین نیز به نوبهء خود اثری عمیق بر رفتار فرزندان دارد نحوهء تعامل والدین و فرزندان توجه روزافزون شده است(سمتانا، نشان داده شده است که والدین مستبد و مقتدر نسبت به‌ شواهدی وجود دارد که عوامل فرهنگی بر شیوهء تربیتی والدین‌ شیوهء تربیتی و تعامل والدین با نوجوانان بود. دیدگاه والدین در مورد وضع مقررات برای نوجوانان در حوزه‌های‌ تفاوت مناطق شهری از نظر شیوه تربیتی و جمع‌گرایی- اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بر شیوهء تربیتی والدین از رگرسیون‌ والدین بر تعارض بین والد-نوجوان و وضع مقررات در حوزه‌های‌ برای بررسی تفاوت مناطق شهری در شیوهء تربیتی و داد که مناطق شهری از نظر هرسه شیوهء تربیتی مقتدرانه‌ عوامل اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بر شیوهء تربیتی والدین از برای بررسی اثر شیوهء بر وضع مقررات در حوزه‌های‌ پرسشنامهء تعارض والد-نوجوان و مشروعیت اقتدار والدین بودند. نتایج نشان داد که شیوهء تربیتی فراسوی عوامل جمعیت شناختی بر حاضر همسو با مطالعه انجام شده در شهر تهران است(اسعدی و نشان داده است عوامل اقتصادی-اجتماعی بر شیوهء تربیتی مستبد جمع‌گرایی در مناطق مختلف نشان داده است که افراد هرجامعه‌ این مطالعه همچنین نشان داد که تعارض بین والدین و نوجوانان‌ که تعارض والد-نوجوان در روش مستبد بیشتر است و والدین‌ الگوهای فرهنگی در روش تربیتی والدین تأثیرگذار است. بررسی تأثیر متغیرهای فرهنگی و اجتماعی بر شیوهء تربیتی والدین:مطالعه بر والدین دانش‌"


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.