Skip to main content
فهرست مقالات

سخن اول

(2 صفحه - از 6 تا 7)

کلید واژه های ماشینی : تاریخ ، تاریخ‌نگاری ، دهه رخوت منابع داخلی ، تاریخ معاصر ، تاریخ‌نگاری محصول تاریخ ، تاریخ معاصر ایران ، سخن اول ، منابع نویافته ، کشف تاریخی ، میراث گذشتگان و نویافته‌های

خلاصه ماشینی:

"هرچند تاریخ‌نگاران از موضع دانای کل بر تحقیقات خود نقطه پایان می‌گذارند،اما خوب می‌دانند که وظیفه‌ تحقیقی آنان محدود به دارایی‌های اسنادی‌شان بوده است و نه بیشتر. یافته‌های دوره‌های متقدم-آن‌چه در حکم اسناد،مدارک و ابزار پژوهش برای یک مورخ به‌ شماره می آید-به حدیقف رسیده است؛یا بهتر بگوییم:انتظار کمی می‌رود که با یافتن سندی تازه،مسیر رویدادهای نگاشته شده به نحوی تغییر کند که منجر به«کشف تاریخی»گردد. 1بیان این مقدمات،تلاش برای اثبات یک‌ پدیده کمی نیست-که پیش از این غایب بوده و اکنون حاضر است-بلکه تبیین این نکته کیفی است که‌ توزیع عادلانه منابع اصلی در تاریخ‌نگاری،به‌خودی‌خود منجر به بازگویی عادلانه رویدادها نیز می‌گردد. این نسل هرچند مانند نیاکان تاریخ‌نگار خود نخواهد توانست نقطه پایان بر تحقیقات خود بگذارد،اما این توفیق را یافته است که در«کشف تاریخی»دوران معاصر شرکت کند و پژوهشهای خود را با براهین تازه و از منظری به پهنای همه منابع به نسل آتی بسپارد."

صفحه: از 6 تا 7