Skip to main content
فهرست مقالات

حسنعلی منصور

نویسنده:

(28 صفحه - از 62 تا 89)

کلید واژه های ماشینی : حسنعلی منصور، امریکا، سیاسی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، علی منصور، عباس میلانی، سند، ایران، ساواک، نخست‌وزیر

خلاصه ماشینی:

"»37 ازاین‌رو باید واگذاری پست صدارت به حسنعلی منصور را به اعتبار حضور امیر عباس‌ هویدا داسنت،چرا که پس از آن،اضافه می‌کند: «هویدا فعلا در شرکت نفت باقی خواهد ماند ولی آنجا مسئولیتها و وظایف اداری کمتری به‌ عهده خواهد گرفت تا از این راه بتواند وقت خود را بیشتر صرف کار تدارک یک حزب مترقی‌ کند... »50 این ادعا در حالی است که اسماعیل رائین در جلد سوم کتاب فراموشخانه و فراماسونری در ایران که بنابر ادعا در دسامبر 1968 در ایتالیا به چاپ رسیده و در تاریخ 24/11/47 با شماره 1248 در کتابخانه ملی ثبت شده است،پس از معرفی محمد خلیل جواهری و چگونگی تأسیس لژ همایون،نام‌ حسنعلی منصور را در ذیل معرفی‌ اعضای این لژ در صفحه 35،ثبت‌ کرده است و ضمن تکرار این نام در صفحه 674 می‌نویسد: «در یکی از جلسات لژ فروغی‌ که جواد منصور،هویدا و دیگر یاران حسنعلی منصور،[نیز] حضور داشتند،تقاضای‌ عضویت آن مرحوم مطرح شد ولی چون دونفر از حضار با مهره کبود با عضویت او مخالفت کردند،مورد قبول‌ واقع نشد. اسکان در منطقه تحت اشغال امریکاییها در اشتوتگارت و حق خرید از کمیسری ارتش‌ امریکا،پس از آنکه فرانسویها و انگلیسیها،برای تأسیس دفتر ایران،جایی به آنان نداده بودند، حسنعلی منصور و امیر عباس هویدا را به تشکر و قدردانی از امریکاییها واداشت و آشنایی منصور با جان مک کلوی-رئیس حکومت اشغالی آلمان و از مردان پرقدرت امریکا در سالهای پس از جنگ-که چندی نیز معاون وزارت دفاع بود،هدف از روشن و مشخص‌تر کرد و از همین‌ دوران بود که بلندپروازیهای سیاسی منصور بی‌حدوحصر می‌نمود و از تماسهایش با امریکاییها،سخن می‌گفت."

صفحه: از 62 تا 89