Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مراحل تحول مولفه عاطفی ایمان به خدا در کودکی و نوجوانی مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (حوزه علمیه)/ISC (‎24 صفحه - از 5 تا 28 )

چکیده:

اين پژوهش، با هدف بررسي مراحل تحول مولفه عاطفي ايمان به خدا در كودكان و نوجوانان، با روش مقطعي انجام شده است. 198 دانش آموز دختر و پسر 7 الي 17 ساله شهر قم، به صورت تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. داده هاي پژوهش بر پايه روش باليني و از طريق مصاحبه انفرادي نيمه ساخت يافته گردآوري و توسط پنج كارشناس نمره گذاري شدند. داده ها با روش تحليل واريانس مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان مي دهد كه با افزايش سن، سطح عاطفه ايماني نيز افزايش و دگرگوني مي يابد. همچنين بر پايه نتايج به دست آمده، روند تحول مولفه عاطفي ايمان به خدا در كودكان و نوجوانان داراي مراحل ذيل است: احساس خدا، به عنوان موجودي مهربان، درد دل كردن با خدا، داشتن رابطه نزديك و صميمانه با خدا، داشتن حس شكرگزاري يا شرمندگي در مقابل خدا. همچنين، مقايسه نمرات دختران و پسران بيانگر تفاوت معنادار دو جنس در اين مولفه، و بالاتر بودن نمره دختران نسبت به پسران است.

This paper seeks to examine the development stages of the emotional component of the faith in God among youngsters and teenagers using a cross-sectional method. 198 boys and girls، 7 to 17 years old have been selected from Qom by the method of stratified random sampling. The research data have been gathered based on a clinical method and semi-structured solo interviews and the results have been scored by five experts. The data have been assessed by the method of variance analysis. The results indicate that with the increase in age، the emotional faith gets stronger. Furthermore based on the results obtained the process of the development of the emotional component of faith in God among youngsters and teenagers has the following steps: Having the feeling that God is kind، confabulating with God، having an intimate relationship with God، having the sense of appreciation or shame before God. Moreover a comparison between girl`s grades and boy`s grades notifies the significant difference of the two sexes in this component، and that the girl`s grades are higher than the boy`s grades.

خلاصه ماشینی:

"بدین‌ترتیب، در این پژوهش، تلاش می‌شود مراحل تحول مؤلفه عاطفی ایمان به خدا، در کودکان و نوجوانان (گستره سنی 7 تا 17 سالگی) مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود که آیا در این زمینه، تفاوتی میان دو جنس دختر و پسر وجود دارد، یا نه. یافته‌های کیفی نتایج تحلیل کیفی، بررسی پیشینۀ پژوهش و نیز ساختار مؤلفه عاطفی ایمان به خدا، به استخراج چهار مقوله‌ای انجامید که ساختار، محتوا و مصادیق آن به قرار زیر است: مرحله اول: احساس خدا به عنوان موجودی مهربان 1. 3. مانند مرحله قبل، اگر خدا خواسته‌اش را برآورده کرده، خوشحال شده و احساس خوبی پیدا کرده و اگر کار بدی کرده، ناراحت شده یا احساس بدی داشته به خدا که فکر می‌کنم، احساس می‌کنم اخلاق خیلی خوبی داره، مهربون و بخشنده است (پسر 9 ساله) من با خدا حرف می‌زنم و باهاش درد دل می‌کنم، مثلا می‌گم یه دوچرخه به من بده. من حرف می‌زنم او می‌شنوه و یه جورهایی جواب من رو می‌ده (دختر 16 ساله) خدا که خواسته‌ام را داد، احساس کردم باید شکر خدا رو به جا بیارم؛ وقتی به حرفش گوش نکردم، نمی‌تونستم سرم رو در مقابلش بالا بگیرم (پسر 16 ساله) یافته‌های کمی مشخصه‌های آمار توصیفی نمره‌های مربوط به عاطفه ایمانی، به تفکیک هر سن و نیز خلاصۀ آزمون تحلیل واریانس، برای بررسی تفاوت گروه‌ها و آزمون مقابله شفه برای مقایسه زوجی میانگین گروه‌ها محاسبه و در جدول 3 نشان داده شده است."

کلیدواژه ها:

تحول ، مرحله ، کودکی و نوجوانی ، ایمان خدا ، مولفه عاطفی ایمان

stage ، development ، faith in God ، emotional component of faith ، childhood and adolescence

کلید واژه های ماشینی:

خدا ، مراحل تحول مولفه عاطفی ایمان ، کودکان ، بررسی مراحل تحول مولفه عاطفی ، مراحل تحول مؤلفه عاطفی ایمان ، دختر ، نمره ، ایمان به خدا ، احساس ، تحول


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Membership.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.