Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی کارایی و سازگاری سیاست پولی

نویسنده:

(14 صفحه - از 15 تا 28)

کلیدواژه ها :

اشتغال ،نااطمینانی تورم ،روش GMM ،سیاست های پولی ،روش های GARCH

کلید واژه های ماشینی : تورم ، نااطمینانی تورم ، سیاست ، سیاست پولی ، بیکاری ، نرخ تورم ، اشتغال ، رشد ، سازگاری سیاست پولی ، نرخ بیکاری و نرخ تورم

سیاست های پولی از جمله مهم ترین ابزارها و اهرم های موجود در اقتصاد کلان به شمار میرود. زمانی که وضعیت موجود اقتصاد مطلوب نیست ، برای رسیدن به وضعیت مطلوب ، یا بهبود آن و در راستای دستیابی به هدف تعیین شده ی اقتصادی، میتوان سیاست های پولی را اعمال کرد؛ اما اگر اجرای این سیاست ها با هدف ایجاد رشد و اشتغال ، بدون توجه به عوامل دیگر صورت گیرد، ممکن است در عملکرد این سیاست ها اخلال ایجاد شود. ایجاد تورم و نااطمینانی در اقتصاد و غیرقابل پیش بینی شدن آینده توسط کارگزاران اقتصادی را میتوان از جمله عوامل ایجاد اختلال در سیاست پولی دانست . تورم ، اثرات زیان باری بر کل اقتصاد یک کشور بر جای میگذارد. اکثر اقتصاددانان معتقدند که عمده ترین زیان های ناشی از تورم از طریق ایجاد نااطمینانی است . نااطمینانی تورمی بر روی متغیرهای حقیقی اثر گذاشته و زیان های زیادی بر کل اقتصاد بر جای میگذارد. نااطمینانی تورمی فضایی است که در آن تصمیم گیرنده ها و عوامل اقتصادی نسبت به میزان تورم آینده که در پیش رو خواهند داشت ، نامطمئن هستند. نااطمینانی حاصل از منابع مختلف ، موجب تغییر در روش و نوع تصمیم های عوامل اقتصادی میشود که این تصمیم ها در نهایت بر روی فعالیت های حقیقی آن ها تاثیر میگذارد..

خلاصه ماشینی:

"با توجه به این مطالب در این تحقیق بر اثرات سیاست های پولی بر بیکاری با وجود نااطمینانی تورمی تمرکز گردیده است و با استفاده از روش های مختلف ، نااطمینانی تورم را برآورد و محاسبه نموده و سپس این مقدار برآوردی به عنوان یک جانشین (پروکسی) برای نااطمینانی تورم ، در مدل مورد بررسی قرارگرفته و نتایج به دست آمده با مدل بدون نااطمینانی مقایسه خواهد شد. زمانی که وضعیت موجود اقتصاد مطلوب نیست ، برای رسیدن به وضعیت مطلوب ، یا بهبود آن و در راستای دستیابی به هدف تعیین شده ی اقتصادی، میتوان سیاست های پولی را اعمال کرد؛ اما اگر اجرای این سیاست ها با هدف ایجاد رشد و اشتغال ، بدون توجه به عوامل دیگر صورت گیرد، ممکن است در عملکرد این سیاست ها اخلال ایجاد شود. - کپوریل ، اونورانته و پایسانی (٢٠١٠) ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورم را در مناطق اروپا طی دوره ١-١٩٨٠ تا ٢- ٢٠٠٩ با استفاده از مدل AR-GARCH برای اندازه گیری نااطمینانی و در چارچوب VAR و همچنین پذیرفتن اثر تغییر رژیم سیاستی مرتبط با شروع به کار اتحادیه پولی و اقتصادی (EMU) بررسی نموده اند. 1 - Mughal, Aslam, Abdual Jabbar & Ullah اما در خصوص بخش دوم که بررسی تأثیر سیاست های پولی بر بیکاری در شرایط نااطمینانی تورم است ، کاری را با این عنوان چه در مطالعات داخلی و چه در مطالعات خارجی نیافته ایم . " The effect of monetary policy on unemployment dynamics under model uncertainty evidence from the US and the euro area"."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.