Skip to main content
فهرست مقالات

بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با استفاده از روش های خوشه بندی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 1 تا 16)

کلیدواژه ها :

بهینه سازی سبد سرمایه گذاری ،روش های خوشه بندی ،ماتریس ضرایب همبستگی

portfolio optimization ،Clustering methods ،Correlation Coefficient Matrix

کلید واژه های ماشینی : بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری ، نویز اطلاعات ماتریس ضرایب همبستگی ، بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری با استفاده ، سبد سرمایه‌گذاری ، اطلاعات ، ماتریس ، روش خوشه‌بندی اتصال واحد ، ریسک ، نویز ، خوشه‌بندی اتصال واحد و اتصال

مساله انتخاب سبد سرمايه گذاري و بهينه سازي، يكي از موضوعات مهم در حوزه سرمايه گذاري است. در اين فرايند سعي بر آن است كه سرمايه گذار بازاي هر نرخي از بازده، كمترين ريسك ممكن را متحمل شود. اگر اطلاعاتي كه در جريان بهينه سازي سبد سرمايه گذاري استفاده شده اند، دچار عدم قطعيت هاي آماري و يا در معرض نويز باشند، به كارايي سبد سرمايه گذاري لطمه وارد مي شود. هدف اين مقاله، حذف نويز اطلاعات ماتريس ضرايب همبستگي از طريق روش هاي خوشه بندي است. براي اين منظور، دو روش خوشه بندي اتصال واحد و اتصال ميانگين به كار گرفته شد و براساس اطلاعات بازده روزانه 80 شركت بورس اوراق بهادار تهران در بازه فروردين 1385 تا اسفند 1392، سبد سرمايه گذاري بهينه به دست آمد. نتايج نشان مي دهد ميزان اختلاف ريسك پيش بيني شده و ريسك مشاهده شده در اين سبد سرمايه گذاري كمتر است و از طرفي درمجموع، ريسك كمتري را به سرمايه گذار تحميل مي كند. همچنين با هدف تحليل حساسيت نتايج دو روش، يك مطالعه بوت استرپينگ در تعداد سهام و افق هاي زماني مختلف انجام گرفت، در بيشتر حالت ها بهبود عملكرد سبد سرمايه گذاري مشاهده مي شود.

خلاصه ماشینی:

"آن‌ها با شبیه‌سازی یک مجموعه دادۀ مجزا و اضافه‌کردن مقداری نویز تصادفی به آن، میزان حساسیت به نویز مشخصات طیفی ماتریس تصادفی را نیز بررسی کردند؛ Curse of Dimensionality S & P500 سپس با روش‌های معرفی‌شده مبتنی بر ماتریس تصادفی در پیشنیۀ پژوهش، بخش نویزی اطلاعات را جدا کردند و نشان دادند این روش پیشنهادی برای فیلترکردن ماتریس همبستگی مزیت بیشتری دارد ]16[. سبد سرمایه‌گذاری بهینه با ماتریس همبستگی فیلترشدۀ حاصل از این دو روش و نیز با ماتریس همبستگی فیلترنشده، برای هرکدام از بازده‌های مورد انتظار، محاسبه و مقدار α برای آن‌ها تعیین می‌شود؛ سپس تعداد دفعاتی که در آن < یعنی شاخص قابل ‌اعتماد بودن روش عادی کمتر از روش اتصال واحد بوده است و نیز به‌طورمشابه تعداد دفعاتی‌ که < یعنی شاخص قابل ‌اعتماد بودن روش عادی کمتر از روش اتصال میانگین بوده است، شمرده می‌شود. / شکل (7) درصد پیروزی روش اتصال میانگین بر روش عادی به‌صورت تابعی از و از لحاظ قابل ‌اعتماد بودن برای مطالعۀ ریسک تحقق‌یافته در سبدهای سرمایه‌گذاری تشکیل‌شده برای هر مجموعه در سطوح بازده مختلف، میان روش‌های اتصال واحد، اتصال میانگین و روش بدون فیلترکردن مقدار ریسک تحقق‌یافتۀ سبد سرمایه‌گذاری، ، با یکدیگر مقایسه می‌شود. در بازده‌های مورد انتظار بالا، عملکرد دو روش از نظر ریسک تحقق‌یافته، ضعیف‌تر از روش بدون فیلترکردن است؛ به بیان دیگر، در سبدهای سرمایه‌گذاری با بازده مورد انتظار زیاد، استفاده از روش‌های فیلترینگ ماتریس ضرایب همبستگی به ریسک کمتری نمی‌انجامد؛ اما از نظر قابل ‌اعتماد بودن سبدهای سرمایه‌گذاری، هر دو روش، عملکرد مناسبی دارند، به‌گونه‌ای‌ که روش اتصال واحد در 89 درصد و روش اتصال میانگین در 100 درصد موارد بر روش عادی غلبه دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.